Aby zapewnić użytkownikom doskonałe wrażenia, w tej witrynie używane są pliki cookie.Dowiedz się więcej

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są obecnie skonfigurowane w taki sposób, aby zezwalać na określone typy plików cookie. W tej witrynie nie używamy plików cookie do reklamy ukierunkowanej lub behawioralnej. Używane przez nas pliki cookie mają na celu zezwolenie użytkownikowi na korzystanie z funkcji witryny i jej przeglądanie w optymalny sposób. W przypadku kontynuowania korzystania z witryny bez zmiany ustawień plików cookie użytkownik wyraża na to zgodę. Można jednak w dowolnym momencie zmienić ustawienia plików cookie.

X

Polityka prywatności strony internetowej Zimmer Biomet

Gromadzenie informacji

Wykorzystywanie i udostępnianie informacji, które zbieramy

Podstawy prawne korzystania z Danych osobowych

Funkcje interaktywne

Linki do innych stron internetowych

Ochrona informacji

Twoje prawa dotyczące Danych osobowych

Prawo do rezygnacji z subskrypcji

Jak długo Twoje Dane osobowe będą przechowywane

Nasz inspektor ochrony danych

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Kontakt

Załącznik 1

 

Dziękujemy za odwiedzenie tego portalu internetowego, strony internetowej lub aplikacji mobilnej, która jest własnością i jest zarządzana przez spółkę zależną lub stowarzyszoną Zimmer Biomet Holdings, Inc. (w tym Zimmer, Inc. i Biomet, Inc., łącznie „Zimmer Biomet”, „my”, „nasz” lub „nas”). Jednostka zależna lub stowarzyszona Zimmer Biomet, która jest właścicielem i operatorem portalu internetowego, strony internetowej lub aplikacji mobilnej, które odwiedzasz, jest w stosownych przypadkach administratorem danych, odpowiedzialnym za gromadzenie i wykorzystywanie Danych osobowych. Listę administratorów danych można znaleźć w Załączniku 1 do tej polityki, a dane kontaktowe − w sekcji Kontakt na końcu tej polityki. Zimmer Biomet jest liderem w dziedzinie leczenia chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Naszym celem jest przywrócenie sprawności ruchowej, złagodzenie bólu i poprawa jakości życia pacjentów na całym świecie.

Niniejsza Polityka prywatności strony internetowej Zimmer Biomet („Polityka”) wyjaśnia nasze praktyki online dotyczące gromadzenia i przetwarzania informacji o użytkownikach lub zebranych od użytkowników strony internetowej, na portalu online lub w aplikacji mobilnej, gdzie publikowana jest niniejsza Polityka (łącznie określanych w Polityce prywatności jako „Strony internetowe”). Różne strony internetowe mogą być kierowane do konsumentów, pracowników służby zdrowia, urządzeń do skanowania medycznego, osób poszukujących pracy u nas lub innych użytkowników naszych usług. Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę.

Jeśli przesyłasz lub publikujesz informacje o pacjencie (na przykład dane dotyczące zdrowia lub leczenia, w tym zdjęcia rentgenowskie lub obrazy medyczne odnoszące się do danej osoby), na jednej z naszych stron internetowych (na przykład, jeśli jesteś pracownikiem służby zdrowia, szpitalem, ośrodkiem skanowania medycznego lub podobnym dostawcą usług opieki zdrowotnej lub jednym z jej przedstawicieli, który jest klientem firmy Zimmer Biomet lub działa w imieniu klienta Zimmer Biomet), należy pamiętać o tym, że przed przesłaniem lub opublikowaniem informacji odpowiada się za uzyskanie zgody wymaganej na mocy obowiązujących przepisów dotyczących danego tematu. Ponadto użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, korzystając ze Stron internetowych, zgadzasz się na niniejszą Politykę.

 

Gromadzenie informacji

Dane osobowe

„Dane osobowe” (zwane również „informacjami osobistymi” w niektórych jurysdykcjach) to wszelkie informacje, które można wykorzystać do zidentyfikowania osoby lub które możemy połączyć bezpośrednio z osobą, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu lub numer karty kredytowej, stosownie do przypadku. Dane osobowe w niektórych jurysdykcjach mogą nawet zawierać informacje, które pośrednio identyfikują daną osobę − na przykład unikalny numer przypisany pacjentowi przez placówkę medyczną lub pracownika służby zdrowia, nawet w przypadku braku innych informacji identyfikujących. Informacje dotyczące zdrowia i leczenia zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby to forma Danych osobowych, które w tej polityce nazywamy specjalnymi danymi osobowymi („Specjalne dane osobowe”). Przetwarzamy wszelkie Specjalne dane osobowe i Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Stron internetowych zgodnie z obowiązującym prawem i zgodnie z objaśnieniami zawartymi w niniejszej Polityce. Jeśli nie chcesz podawać tych informacji, nie korzystaj z tych funkcji Stron internetowych.

Przykłady przypadków, w których zbieramy Dane osobowe, obejmują:

 • zarejestrowanie konta lub w jednej(-ym) z naszych usług lub wydarzeń;
 • zapisanie się do newslettera;
 • uczestniczenie w forach dyskusyjnych;
 • zadanie nam pytania, kontaktując się z nami przy pomocy informacji podanych w sekcji Kontakt;
 • ubieganie się o zatrudnienie u nas; lub
 • bycie naszymi klientami i dostarczanie informacji o Twoim kliencie lub pacjentach.

Informacje, które zbieramy, są zazwyczaj związane z żądanym produktem lub usługą i obejmują imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, charakter żądanego produktu lub usługi oraz powiązane informacje, abyśmy mogli realizować żądania i odpowiadać na nie. Na przykład jeśli ubiegasz się o pracę w firmie Zimmer Biomet za pośrednictwem naszej strony internetowej, zebrane informacje będą obejmować kwalifikacje dotyczące stanowiska, wykształcenia, obowiązujących licencji lub certyfikatów, historię wcześniejszych prac, referencje i wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się uwzględnić.

Możemy być zobowiązani przez prawo do zbierania pewnych danych osobowych o Tobie lub w wyniku jakiegokolwiek stosunku umownego, który mamy z Tobą. Niedostarczenie tych informacji może uniemożliwić lub opóźnić wypełnienie tych obowiązków.

Czasami Zimmer Biomet może zapraszać użytkowników do udziału w ankiecie, na przykład w celu przekazania opinii na temat treści, usług lub produktów na stronie. Odpowiedzi będą anonimowe, chyba że użytkownicy zdecydują się podać dane kontaktowe, abyśmy mogli przekazać im dodatkowe informacje dotyczące ankiety.

 

Informacje techniczne

Podczas odwiedzania Stron internetowych zbieramy również pewne informacje techniczne na temat użytkowników, które przeglądarka internetowa automatycznie wysyła, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową lub które są zbierane podczas korzystania z aplikacji mobilnej. Nasze serwery automatycznie rejestrują te informacje, które mogą obejmować adres protokołu internetowego („IP”), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ urządzenia, identyfikatory reklam powiązane z urządzeniem (takie jak identyfikator Apple dla reklamy (IDFA) lub identyfikator reklamy Google (AAID)), datę i godzinę zgłoszenia oraz Jednolite lokalizatory zasobów lub adresy URL (tj. adresy stron internetowych) odwiedzane przed przejściem do i po opuszczeniu naszych Stron internetowych. W zależności od kraju użytkownika i konkretnych informacji te informacje techniczne mogą, ale nie muszą być Danymi osobowymi.

 

Pliki cookie i podobne narzędzia

Podobnie jak wiele stron internetowych używamy „plików cookie”, sygnalizatorów internetowych i innych technologii na naszych Stronach internetowych, aby pomóc sobie lepiej służyć użytkownikom, a także pomagać i oceniać treść lub funkcje naszej strony internetowej. Plik cookie to unikalny kod numeryczny, który przenosimy na Twój komputer, abyśmy mogli śledzić Twoje zainteresowania i/lub preferencje oraz, między innymi, rozpoznać Cię jako odwiedzającego nasze Strony internetowe. Sygnały nawigacyjne to małe fragmenty kodu umieszczone na naszych stronach internetowych, które pozwalają nam uzyskać informacje na temat korzystania ze strony internetowej.

Typowe zastosowania plików cookie obejmują:

 • identyfikację odwiedzających, którzy zalogowali się na chronionej stronie internetowej, aby uniknąć konieczności przesyłania przez użytkowników nazwy użytkownika i hasła dla każdej strony;
 • śledzenie preferencji odwiedzających dotyczących treści, które chcieliby zobaczyć, oraz formatu, w jakim chcieliby je zobaczyć, aby nie musieli ponownie zgłaszać preferencji za każdym razem, gdy odwiedzają stronę internetową;
 • śledzenie, które strony wymagają ulepszenia zawartości i nawigacji, po zasygnalizowaniu problemu przez użytkownika;
 • angażowanie się w analitykę dotyczącą wykorzystania Stron internetowych;
 • zbieranie informacji o działaniach online odwiedzających w czasie i na różnych stronach internetowych podczas korzystania ze Stron internetowych.

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie z tej Strony internetowej, ustaw w przeglądarce opcję odrzucania wszystkich plików cookie z tej i innych stron internetowych, które możesz odwiedzać. Zapewni to większą kontrolę nad akceptowaniem plików cookie na komputerze. Jeśli zdecydujesz się na odrzucenie plików cookie, możliwe jest jednak, że niektóre części Stron internetowych nie będą działać poprawnie lub będą działały wolniej. Korzystając z naszych Stron internetowych i nie wyłączając plików cookie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Zapewniamy również dodatkowe opcje wyboru plików cookie na Stronach internetowych.

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie znajduje się w Polityce dotyczącej plików cookie Zimmer Biomet na stronie www.zimmerbiomet.com/cookies-policy.html.

Twoja przeglądarka może zaoferować opcję „Nie śledź”, która pozwala zasygnalizować operatorom stron internetowych i aplikacji internetowych oraz usług (w tym behawioralnych usług reklamowych), że nie chcesz, aby tacy operatorzy śledzili niektóre z Twoich działań online w czasie i na różnych stronach internetowych. Chociaż w przyszłości możemy zaangażować się w takie śledzenie, nasze Strony internetowe nie obsługują obecnie żądań typu Do Not Track.

 

Dane osobowe dzieci

Zimmer Biomet świadomie nie gromadzi, nie przechowuje, nie ujawnia ani w żaden inny sposób nie przetwarza Danych osobowych osób poniżej 16. roku życia w kraju, w którym zamieszkują, bez zgody rodziców lub prawnych opiekunów takich osób. Nie ma to wpływu na informacje medyczne o nieletnich, które pracownik służby zdrowia korzystający z jednej z naszych Stron internetowych może przekazać w związku z naszymi produktami lub usługami skierowanymi do pracowników służby zdrowia.

 

Połączenie danych

Możemy łączyć dowolne informacje, które zbieramy, czy to Dane osobowe, czy nie, z Danymi osobowymi, takimi jak informacje demograficzne (na przykład wiek i płeć), które możemy uzyskać od stron trzecich. Tymi stronami trzecimi są pracownicy służby zdrowia, szpitale, urządzenia do skanowania medycznego lub podobni dostawcy usług medycznych, lub jeden z ich przedstawicieli, którzy mogą korzystać z naszych Stron internetowych w związku z produktami i usługami, które udostępniamy pacjentom w trakcie leczenia.

 

Wykorzystywanie i udostępnianie informacji, które zbieramy

Zimmer Biomet wykorzystuje zebrane informacje: do komunikowania się z użytkownikami, udostępniania naszych produktów i usług użytkownikom, dostosowywania lub personalizowania treści dla użytkowników, identyfikowania i uwierzytelniania użytkowników, ulepszania naszych produktów i usług oraz treści na naszych Stronach internetowych, sprzedaży produktów i usług użytkownikom oraz do celów administracyjnych, bezpieczeństwa systemu, rozwoju produktu i badań. Możemy udostępniać informacje, które zbieramy, w tym Dane osobowe, między naszymi podmiotami stowarzyszonymi, podmiotami zależnymi i powiązanymi firmami, a także stronami trzecimi, które pomagają nam w dostarczaniu żądanych produktów lub usług, lub usprawniają marketing lub administrację. Obejmuje to firmy, które dostarczają dane analityczne do wykorzystania na naszych Stronach internetowych, abyśmy mogli korzystać z naszych stron internetowych i kontynuować ulepszanie naszych produktów, usług i treści na naszych Stronach internetowych. Ponieważ działamy jako część globalnego biznesu, adresaci, o których mowa powyżej, mogą znajdować się poza jurysdykcją, w której się znajdujesz (lub w której świadczymy usługi).

W zakresie, w jakim Dane osobowe i Specjalne dane osobowe są przekazywane z kraju, w którym mieszka użytkownik lub inna osoba fizyczna, której informacje znajdują się na Stronach internetowych, do firm Zimmer Biomet w innych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, mogą istnieć różne standardy, które mają zastosowanie do sposobu, w jaki dane mogą być wykorzystywane i chronione. Zimmer Biomet wprowadziła odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z wymogami prawnymi, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych, niezależnie od kraju. Obejmuje to uzyskiwanie pisemnych oświadczeń od osób trzecich, które mają dostęp do danych użytkownika oraz przyjęcie przez nich standardów zapewniających równoważny poziom ochrony danych, jaki został przyjęty przez Zimmer Biomet. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sposobu ochrony Danych osobowych i Specjalnych danych osobowych, napisz na adres privacy.emea@zimmerbiomet.com.

Od czasu do czasu udostępniamy zbiorcze statystyki dotyczące naszych klientów (w tym ich klientów), sprzedaży, wzorców ruchu online i powiązanych informacji dla renomowanych stron trzecich, które pomagają nam ulepszać naszą działalność i usługi, ale statystyki te nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Dane anonimowe lub zbiorcze mogą być również udostępniane stronom trzecim do innych celów, w tym do optymalizacji przeglądania stron internetowych i raportów dotyczących trendów branżowych lub firmowych.

Możemy również wykorzystywać takie ujawnienia informacji stronom trzecim, takim jak organy ścigania i organy rządowe, jeżeli mamy w dobrej wierze przekonanie, że jest to konieczne w celu ochrony praw i bezpieczeństwa Zimmer Biomet, naszych oddziałów lub naszych partnerów biznesowych; odpowiedzi i rozwiązywania roszczeń lub skarg; w celu zapobiegania oszustwom lub do celów zarządzania ryzykiem; oraz w celu przestrzegania lub zareagowania na egzekwowanie prawa lub proces prawny, lub wniosek o współpracę ze strony rządu lub innego podmiotu.

W przypadku sprzedaży, cesji lub przeniesienia całości lub części przedsiębiorstwa Zimmer Biomet lub jego aktywów, możemy przekazać kupującemu informacje, w tym Dane osobowe. Nabywca, cesjonariusz lub przejmujący będą jednak zobowiązani do ochrony Danych osobowych w sposób zgodny z wymaganiami niniejszej Polityki. W takich sytuacjach dalsze korzystanie ze Strony internetowej oznacza zgodę na związanie się polityką prywatności i innymi obowiązującymi warunkami kolejnego właściciela lub operatora.

 

Podstawy prawne korzystania z Danych osobowych

Istnieją różne podstawy prawne, na których się opieramy, wykorzystując Dane osobowe, a mianowicie:

 • Wykonanie umowy − korzystanie z Danych osobowych może być konieczne do wykonania umowy, którą masz z nami lub do podjęcia kroków na Twoją prośbę przed zawarciem z Tobą umowy. Na przykład, gdy pracujesz dla nas jako pracownik lub usługodawca, lub ubiegasz się o pracę z nami, Twoje Dane osobowe będą niezbędne w związku z Twoją umową o pracę lub umową o świadczenie usług. Jeśli jesteś konsumentem lub użytkownikiem naszych usług, wykorzystamy Twoje Dane osobowe w celu wywiązania się z zobowiązań w ramach umowy, którą mamy z Tobą. W podobny sposób przetwarzamy Dane osobowe pacjentów od naszych klientów, aby móc z nimi realizować nasze umowy.
 • Zgoda – będziemy opierać się na zgodzie, która w niektórych przypadkach może być domniemana, na wykorzystanie (i) informacji technicznych, takich jak dane cookie i dane geolokacyjne, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce; oraz (ii) Danych osobowych w niektórych celach marketingowych. Gdy chcielibyśmy używać Specjalnych danych osobowych, takich jak te, które zbieramy od osoby fizycznej, zrobimy to tylko za wyraźną zgodą, jeśli jest to wymagane przez prawo, chyba że mamy obowiązek wynikający z prawa pracy. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresami podanymi na końcu niniejszej Polityki. Możemy uzyskiwać określone Dane osobowe i Specjalne dane Osobowe o osobach za pośrednictwem pracowników służby zdrowia (w tym szpitali, skanerów medycznych lub podobnych podmiotów świadczących opiekę zdrowotną lub jednego z ich przedstawicieli) korzystających z naszych produktów i usług, w którym to przypadku są oni odpowiedzialni za uzyskanie i obsługę wszelkiej wymaganej zgody lub posiadanie innej uzasadnionej podstawy przetwarzania takich informacji.
 • Uzasadnione interesy – w naszym uzasadnionym interesie leży przetwarzanie Danych osobowych w celu ulepszania produktów, usług i treści na naszych Stronach internetowych, wykonywania zadań administracyjnych, komunikowania się z użytkownikami, w tym dostarczania komunikacji marketingowej użytkownikom i pacjentom, dostosowywania i personalizowania treści do użytkowników, identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników, zabezpieczania naszych systemów i informacji, prowadzenia badań i opracowywania nowych produktów. W naszym uzasadnionym interesie leży również ochrona praw i bezpieczeństwa Zimmer Biomet, naszych oddziałów lub naszych partnerów biznesowych; odpowiadania na i rozwiązywania roszczeń lub skarg; zapobiegania oszustwom; oraz zarządzania ryzykiem związanym z naszą działalnością. Aby uzyskać więcej informacji na temat testu równowagi, który przeprowadzamy w celu przetwarzania Twoich Danych osobowych, aby zaspokoić nasze uzasadnione interesy, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych.
 • Zobowiązania prawne – możemy wykorzystywać Dane osobowe do wywiązywania się z zobowiązań prawnych, którym podlegamy. Na przykład możemy ujawnić Dane osobowe na potrzeby wymagań dotyczących sprawozdawczości w zakresie urządzeń medycznych lub organów ścigania zgodnie z procesem prawnym.

 

Funkcje interaktywne

W zakresie, w jakim oferujemy publiczne lub grupowe fora na naszych Stronach internetowych, takie jak kanały informacyjne, blogi, fora dyskusyjne lub podobne narzędzia („funkcje interaktywne”), posty lub komentarze mogą być publiczne i przeglądane przez innych. Należy zachować ostrożność przed publikacją informacji o sobie, w tym Danych osobowych, w Internecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że nie oczekuje prywatności ani poufności treści przesyłanych do interaktywnych funkcji za pośrednictwem Stron internetowych. Nie zakładamy żadnego obowiązku usuwania Danych osobowych z postów na naszych Stronach internetowych, a jakiekolwiek Dane osobowe zawarte w postach udostępniasz na własne ryzyko.

 

Linki do innych stron internetowych

Nasze Strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są własnością Zimmer Biomet ani nie są przez nią obsługiwane, takich jak Facebook, Twitter lub inne mechanizmy, takie jak poczta elektroniczna. Należy dokładnie zapoznać się z politykami prywatności i praktykami innych stron internetowych, ponieważ nie możemy kontrolować i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności lub praktyki stron internetowych stron trzecich.

 

Ochrona informacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, Zimmer Biomet wprowadziła zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony Danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem, zmianą, kradzieżą, nieautoryzowanym dostępem lub nieuprawnionym ujawnieniem, zgodnie z praktykami prawnymi i branżowymi. Oceniamy te zabezpieczenia na bieżąco, aby zminimalizować ryzyko wynikające z nowych zagrożeń bezpieczeństwa, gdy stają się one znane. Jednak, tak jak w przypadku wszystkich stron internetowych, niestety nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa danych gromadzonych za pośrednictwem naszych Stron internetowych.

W przypadku przekazywania nam Specjalnych danych osobowych lub wrażliwych danych osobowych za pośrednictwem naszych Stron internetowych, takich jak dane karty kredytowej, należy się upewnić, że komputer ma zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe w celu zminimalizowania ryzyka jakiegokolwiek dostępu do informacji, zanim dotrze do nas.

 

Twoje prawa dotyczące Danych osobowych

Zimmer Biomet podejmuje uzasadnione kroki w celu zapewnienia dokładności i aktualności Danych osobowych, zgodnie z celami, w jakich były one gromadzone. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu zaktualizowania lub poprawienia informacji, jeśli ulegną one zmianie lub jeśli uważasz, że wszelkie informacje, które zebraliśmy na Twój temat, są niedokładne. Możesz także poprosić nas o usunięcie, ograniczenie lub przeniesienie Twoich Danych osobowych oraz poinformować nas, jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie przez nas Twoich Danych osobowych. Zgodnie z wymogami i ograniczeniami prawnymi firma Zimmer Biomet zastosuje się do uzasadnionych próśb o uzyskanie kopii Danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Aby skorzystać ze swoich praw, napisz do nas na adres privacy.emea@zimmerbiomet.com lub Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708, 1800 West Centre Street, Warsaw, Indiana 46581-0708 USA. Weź pod uwagę, że prawdopodobnie będziemy wymagać od Ciebie dodatkowych informacji, aby spełnić żądanie.

Jeśli obawiasz się, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje Dane osobowe, napisz do nas lub skontaktuj się z nami pod poniższym adresem. Masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych (jeśli taki istnieje w Twoim kraju).

 

Prawo do rezygnacji z subskrypcji

Możesz zrezygnować z otrzymywania e-maili marketingowych lub promocyjnych. Aby to zrobić, wyślij do nas e-mail na adres websupport@zimmerbiomet.com lub skorzystaj z mechanizmu wypisania, dostępnego w naszych e-mailach marketingowych. Pamiętaj, że jeśli poprosiłeś(-aś) już o produkty lub usługi, gdy zdecydujesz się wycofać swoją zgodę, może minąć trochę czasu, zanim zaktualizujemy Twoje preferencje i zapewnimy spełnienie Twojego żądania.

 

Jak długo Twoje Dane osobowe będą przechowywane

Przechowujemy Twoje Dane osobowe tak długo, jak utrzymujemy relacje z użytkownikiem lub zapewniamy usługi dla klientów, którzy obsługują osoby fizyczne i dopóki ich przechowywanie jest uzasadnione w celach biznesowych.

 

Nasz inspektor ochrony danych

Jeśli korzystasz z usług ukierunkowanych na UE i masz pytania dotyczące naszego Inspektora ochrony danych lub chciałbyś(-aś) skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem ochrony danych, możesz to zrobić, pisząc na adres: dataprotectionofficer@zimmerbiomet.com lub Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708.

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności Strony internetowej bez powiadamiania użytkowników. Powinieneś(-naś) okresowo sprawdzać niniejszą Politykę. Dalsze korzystanie z Usług online oznacza zgodę na niniejszą Politykę prywatności.

 

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas na adres privacy.emea@zimmerbiomet.com lub Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708.

 

Zaktualizowano: Maj 2018 r.

 

© 2018 Zimmer Biomet. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

 

Załącznik 1

 

Lista Administratorów danych

 

Austria

Zimmer Biomet Austria GmbH, z zarejestrowanym adresem: Grossmarktstrasse 7a, 1230 Wiedeń, Austria;

Belgia

Biomet 3i Belgium NV, z zarejestrowanym adresem: Prins Boudewijnlaan 24C, 2550 Kontich, Belgia;

Zimmer Biomet BVBA, z zarejestrowanym adresem: Meyskens II, I. Meyskensstraat 224, 1780 Wemmel, Belgia;

Czechy

Zimmer Czech, s.r.o., z zarejestrowanym adresem: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praga 4, Czechy;

Dania

Zimmer Biomet Denmark ApS, z zarejestrowanym adresem: c/o Nordic Medical Supply A/S, Tempovej 39, 2750 Ballerup, Dania;

Finlandia

Zimmer Biomet Finland Oy, z zarejestrowanym adresem: Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo, Finlandia;

Francja

Biomet France Sàrl, z zarejestrowanym adresem: Plateau De Lautagne, B.P. 75 F-26903 Valence Cedex 09, Francja;

Zimmer Biomet France SAS, z zarejestrowanym adresem: 70, rue du Chanoît, 25600 Brognard, Francja;

Zimmer Dental SAS z zarejestrowanym adresem: 2, Place Gustave Eiffel, 94150 Rungis, Francja;

Zimmer Spine SAS, z zarejestrowanym adresem: 23, Parvis des Chartrons, La Cité Mondiale, 33000 Bordeaux, Francja;

LDR Medical SAS, z zarejestrowanym adresem: Parc d’entreprises du Grand Troyes, Quartier Europe de l’Ouest, 5 rue de Berlin, 10300 Sainte-Savine, Francja;

MedTech SA, z zarejestrowanym adresem: Z.A.C. Eureka, 900 Rue du Mas de Verchant, à Montpellier, Francja;

Niemcy

Biomet Deutschland GmbH, z zarejestrowanym adresem: Gustav-Krone-Strasse 2, 14167 Berlin, Niemcy;

Zfx GmbH, z zarejestrowanym adresem: Kopernikusstrasse 27, 85221 Dachau, Niemcy;

Zimmer Dental GmbH, z zarejestrowanym adresem: Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 28, 80807 Monachium, Niemcy;

Zimmer Biomet Deutschland GmbH, z zarejestrowanym adresem: Merzhauser Str. 112, 79100 Freiburg, Niemcy;

Zimmer International Logistics GmbH, z zarejestrowanym adresem: Max-Immelmann-Allee 12, 79427 Eschbach, Niemcy;

Medtech Surgical Gmbh, z zarejestrowanym adresem: Alte Marktoberdorfer Str. 14, 87616 Marktoberdorf, Niemcy;

Grecja

Zimmer Biomet Hellas SA, z zarejestrowanym adresem: 54, Kapodistriou, Moschato, GR-18344 Ateny, Grecja;

Irlandia

Zimmer Biomet Ireland Limited, z zarejestrowanym adresem: Suite 286, Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, Irlandia;

Zimmer Orthopedics Manufacturing Limited, z zarejestrowanym adresem: Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlandia;

Celgentek Limited, z zarejestrowanym adresem: Unit 4d Western, Business Park, Shannon, Co. Clare, Irlandia;

Izrael

Zimmer Dental Ltd, z zarejestrowanym adresem: 13 Amal ST., Rosh Ha`ain, 4809280, Izrael;

Włochy

Zimmer Dental Italy S.r.l., z zarejestrowanym adresem: ViaIe talia 205/D cap 31015 Conegliano, Włochy;

Zimmer Biomet Italia S.r.l., z zarejestrowanym adresem: Via Milano 6, 20097 San Donato Milanese, Mediolan, Włochy;

 

Holandia

Biomet Global Supply Chain Center B.V., z zarejestrowanym adresem: Toermalijnring 600, 3361 LC Dordrecht, Holandia;

Biomet Microfixation B.V., z zarejestrowanym adresem: Toermalijnring 600, 3361 LC Dordrecht, Holandia;

Biomet 3i Netherlands B.V., z zarejestrowanym adresem: Toermalijnring 600, 3361 LC Dordrecht, Holandia;

Zimmer Manufacturing B.V., z zarejestrowanym adresem: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandia;

Zimmer Biomet Nederland B.V., z zarejestrowanym adresem: Toermalijnring 600, 3316LC Dordrecht, Holandia;

Clinical Graphics B.V., z zarejestrowanym adresem: Molengraaffsingel 12 -14, 2629 JD Delft, Holandia;

Norwegia

Zimmer Biomet Norway AS, z zarejestrowanym adresem: Robsrudskogen 15, , 1470 Lørenskog, Norwegia;

Polska

Zimmer Biomet Polska sp. z o.o., z zarejestrowanym adresem: ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa, Polska;

Portugalia

Zimmer Biomet Portugal, Unipessoal LDA, z zarejestrowanym adresem: Casal de Alfragide,
Lote 1, 2720-413 Amadora, Portugalia;

Biomet 3i Portugal Sociedade Unipessoal, Lda, z zarejestrowanym adresem: Quinta da Fonte Rua dos Malhoes, Edificio D. Pedro 1, 2770-071 Paco d’Arcos, Portugalia;

Rosja

Zimmer CIS Ltd., z zarejestrowanym adresem: Usachev st., 29-9, Moskwa 119048, Rosja;

Słowacja

Zimmer Slovakia s.r.o., z zarejestrowanym adresem: Mostová 2, 811 02 Bratysława, Słowacja;

 

 

Republika Południowej Afryki

Zimmer Biomet South Africa (Pty) Ltd., z zarejestrowanym adresem: Meersig 1, Constantia Boulevard, Constation Kloof, 1710 Roodepoort, Republika Południowej Afryki;

Hiszpania

Biomet 3i Dental Iberica, S.L., z zarejestrowanym adresem: WTC Almeda Park, Calle Tirso de Molina 40, Edificia 4, Barcelona, Hiszpania;

Zimmer Biomet Spain S.L., z zarejestrowanym adresem: Metalurgia 32-42, 08038 Barcelona, Hiszpania;

Szwecja

Biomet Cementing Technologies AB, z zarejestrowanym adresem: at Västravarvsgatan 19 1 tr, 211 19 Malmö, 201 23 Malmö, Szwecja;

Biomet 3i Nordic AB, z zarejestrowanym adresem: PO Box 306, 201 23, Malmö, Szwecja;

Zimmer Biomet Sweden AB, z zarejestrowanym adresem: Industrivägen 4, 433 61 Sävedalen, Szwecja;

Szwajcaria

Biomet 3i Schweiz GmbH, z zarejestrowanym adresem: Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur, Szwajcaria;

Zimmer GmbH, z zarejestrowanym adresem: Sulzerallee 8, 8404 Winterthur, Szwajcaria;

Zimmer Surgical SA, z zarejestrowanym adresem: chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates, Szwajcaria;

Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, z zarejestrowanym adresem: Sulzerallee 8,
8404 Winterthur, Szwajcaria;

Wielka Brytania

Biomet UK Ltd, z zarejestrowanym adresem: Waterton Industrial Estate, Bridgend,
Walia Południowa, CF31 3XA, Wielka Brytania;

Biomet UK Healthcare Ltd, z zarejestrowanym adresem: Waterton Industrial Estate, Bridgend, Walia Południowa, CF31 3XA, Wielka Brytania;

Biomet Acquisitions (Unlimited), z zarejestrowanym adresem: Waterton Industrial Estate, Bridgend, Walia Południowa, CF31 3XA, Wielka Brytania;

Biomet 3i UK Limited, z zarejestrowanym adresem: One Glass Wharf, Bristol BS2 OXZ,
Wielka Brytania;

Zimmer Biomet UK Ltd., z zarejestrowanym adresem: Courtyard, Lancaster Place, Marston Park, Swindon, SN3 4FP, Wielka Brytania;

Turcja

Biomet 3i Turkey, z zarejestrowanym adresem: Senlik Köy Mah, Florya Asfalti Seren Apt nº8/1-2 Blk Florya, Stambuł, Turcja;

ZIMMER TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, z zarejestrowanym adresem: Via Tower İs Merkezi, Yasam Caddesi, Nergis Sk. No: 7/40-41-42-43 Kat: 18 Söğütözü, Ankara, Turcja;

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zimmer Gulf FZ-LLC, z zarejestrowanym adresem: Executive Office No. 10, Floor 2, Lab Building, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie.