Aby zapewnić użytkownikom doskonałe wrażenia, w tej witrynie używane są pliki cookie.Dowiedz się więcej

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są obecnie skonfigurowane w taki sposób, aby zezwalać na określone typy plików cookie. W tej witrynie nie używamy plików cookie do reklamy ukierunkowanej lub behawioralnej. Używane przez nas pliki cookie mają na celu zezwolenie użytkownikowi na korzystanie z funkcji witryny i jej przeglądanie w optymalny sposób. W przypadku kontynuowania korzystania z witryny bez zmiany ustawień plików cookie użytkownik wyraża na to zgodę. Można jednak w dowolnym momencie zmienić ustawienia plików cookie.

X

Polityka prywatności firmy Zimmer Biomet

Zakres
Gromadzenie informacji
Wykorzystywanie i udostępnianie gromadzonych przez nas informacji
Podstawy prawne do wykorzystywania danych osobowych
Funkcje interaktywne
Łącza do innych stron internetowych
Ochrona informacji
Prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych
Prawo do rezygnacji z subskrypcji
Jak długo dane osobowe użytkownika będą przechowywane
Nasz inspektor ochrony danych
Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Skontaktuj się z nami
Załącznik 1
Załącznik 2

 

 

 

Witamy

Firma Zimmer Biomet jest liderem w dziedzinie rozwiązań do leczenia schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Naszym celem jest przywracanie mobilności, łagodzenie bólu i poprawa jakości życia pacjentów na całym świecie. Niniejsza Polityka prywatności firmy Zimmer Biomet („Polityka”) wyjaśnia nasze praktyki dotyczące gromadzenia i przetwarzania informacji zbieranych od użytkownika lub dotyczących jego osoby („Dane osobowe”) przez dowolną spółkę zależną lub podmiot stowarzyszony firmy Zimmer Biomet Holdings, Inc. (w tym Zimmer, Inc. oraz Biomet, Inc., łącznie „Zimmer Biomet”, „my”, „nasz” lub „nas”). Cenimy prywatność użytkowników i opracowaliśmy niniejszą Politykę, aby informować ich o naszych praktykach.

 

Zakres

Niniejsza Polityka opisuje rodzaje Danych osobowych, które firma Zimmer Biomet gromadzi, a także wyjaśnia, w jaki sposób możemy wykorzystywać i ujawniać te Dane osobowe oraz w jaki sposób użytkownik może skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do przetwarzania przez nas jego Danych osobowych. Niniejsza Polityka dotyczy Danych osobowych gromadzonych lub przetwarzanych przez nas przez Internet oraz w innych sytuacjach, w których użytkownik kontaktuje się z nami. W szczególności niniejsza Polityka ma zastosowanie, gdy użytkownik odwiedza portal internetowy, stronę internetową lub aplikację mobilną (określane indywidualnie i łącznie w niniejszej Polityce jako „Strona internetowa” lub „Strony internetowe”), w której niniejsza Polityka została opublikowana. Niniejsza Polityka odnosi się również do Danych osobowych gromadzonych lub przetwarzanych w trakcie interakcji z nami za pośrednictwem innych stron niż nasze Strony internetowe, w tym Danych osobowych gromadzonych osobiście, przez telefon lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a w przypadku, gdy użytkownik nie otrzymał bardziej szczegółowej informacji o ochronie prywatności na początku naszej relacji lub, w przypadku pojedynczej interakcji, w momencie tej interakcji. Przykładowo użytkownik może nawiązać kontakt z firmą Zimmer Biomet i przekazać nam swoje dane osobiście podczas udziału w konferencji, zatrudniania pracowników, składania skarg przez telefon lub pocztą tradycyjną lub kontaktowania się z nami w inny sposób.        

Firma Zimmer Biomet posiada inne unikatowe polityki prywatności, które dotyczą konkretnych sytuacji, takich jak powiadomienia o ochronie prywatności skierowane do naszego szpitala, placówki obrazowania medycznego i innych podobnych klientów dostawców usług zdrowotnych, naszych dostawców i innych określonych okoliczności. W zakresie, w jakim te polityki lub powiadomienia mają zastosowanie i są sprzeczne z niniejszą Polityką, polityki te regulują nasze interakcje z użytkownikiem.

Jeśli użytkownik jest pracownikiem służby zdrowia, w tym pracownikiem szpitala, przychodni lub placówki obrazującej bądź jednego z ich przedstawicieli, czyli klientem firmy Zimmer Biomet lub osobą działającą w imieniu klienta firmy Zimmer Biomet i przekazuje informacje o pacjencie (na przykład informacje dotyczące zdrowia lub leczenia, w tym zdjęcia rentgenowskie bądź obrazy medyczne odnoszące się do konkretnej osoby) firmie Zimmer Biomet w jakikolwiek sposób, w tym poprzez dowolną stronę internetową, która zawiera łącza do niniejszej Polityki, należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za uzyskanie zgody wymaganej przez odpowiednie osoby przed przekazaniem, przesłaniem lub opublikowaniem informacji. Ponadto użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, podając nam Dane osobowe lub w inny sposób wchodząc z nami w interakcję, użytkownik akceptuje niniejszą Politykę.

Podmiot zależny lub stowarzyszony firmy Zimmer Biomet, z którym użytkownik wchodzi w interakcję lub który jest właścicielem i administratorem Strony internetowej lub serwisu internetowego, który użytkownik odwiedza, odpowiada za gromadzenie i wykorzystywanie Danych osobowych użytkownika. Listę administratorów danych można znaleźć w Załączniku 1 do niniejszej Polityki, który jest dostępny tutaj, a dane kontaktowe można znaleźć w sekcji Skontaktuj się z nami na końcu niniejszej Polityki.

Gromadzenie informacji

Dane osobowe

„Dane osobowe” (zwane również „Informacjami osobowymi” w niektórych jurysdykcjach) oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do identyfikacji danej osoby lub które można powiązać bezpośrednio z daną osobą, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu lub numer karty kredytowej, stosownie do okoliczności. Dane osobowe, w niektórych jurysdykcjach, mogą nawet zawierać informacje, które pośrednio identyfikują daną osobę – np. unikatowy numer przypisany pacjentowi przez placówkę medyczną lub pracownika służby zdrowia, nawet przy braku innych identyfikujących informacji. Informacje dotyczące zdrowia i leczenia odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby to forma Danych osobowych, które w niniejszej Polityce określane są jako Szczególne dane osobowe („Szczególne dane osobowe”). Będziemy przetwarzać wszelkie Szczególne dane osobowe i Dane osobowe, które gromadzimy zgodnie z obowiązującym prawem i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki (lub, jak wyjaśniono powyżej, jednej z naszych innych polityk). Jeśli użytkownik nie chce nam podawać tych informacji, niektóre produkty, usługi lub funkcje Stron internetowych mogą być niedostępne.

Poniżej znajduje się podsumowanie sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych:

Kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych

Kategorie źródeł

Cel biznesowy lub komercyjny gromadzenia

Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy Dane osobowe

Identyfikatory (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, nazwa użytkownika i hasło, adres IP oraz krajowy identyfikator dostawcy lub krajowy numer licencji)

Bezpośrednio od użytkowników; od naszych partnerów biznesowych

Zapewnianie użytkownikom naszych produktów i usług; komunikowanie się z użytkownikami; wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i ochrona przed złośliwym lub nielegalnym działaniem; debugowanie; krótkoterminowe, tymczasowe wykorzystanie; wewnętrzne badania i rozwój; zapewnianie jakości

Nasze spółki stowarzyszone, podmioty zależne i powiązane firmy; partnerzy, którzy pomagają nam w dostarczaniu produktów lub usług zamawianych przez użytkowników, usprawnianie naszych działań marketingowych lub administracyjnych, a także urzędnicy państwowi, jeśli zezwalają na to postanowienia niniejszej polityki

Dane demograficzne (np. wiek, płeć, stan cywilny lub niepełnosprawność oraz data urodzenia)

Bezpośrednio od użytkowników; od naszych partnerów biznesowych

Zapewnianie użytkownikom naszych produktów i usług; komunikowanie się z użytkownikami; wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i ochrona przed złośliwym lub nielegalnym działaniem; debugowanie; krótkoterminowe, tymczasowe wykorzystanie; wewnętrzne badania i rozwój; zapewnianie jakości

Nasze spółki stowarzyszone, podmioty zależne i powiązane firmy; partnerzy, którzy pomagają nam w dostarczaniu produktów lub usług zamawianych przez użytkowników, usprawnianie naszych działań marketingowych lub administracyjnych, a także urzędnicy państwowi, jeśli zezwalają na to postanowienia niniejszej polityki

Informacje handlowe (np. rejestry transakcji, wykazy zakupionych, otrzymanych lub rozważanych produktów bądź usług, dokumentacja zlecenia i dokumentacja obsługi klienta)

Bezpośrednio od użytkowników; z ich urządzeń, od naszych partnerów biznesowych

Zapewnianie użytkownikom naszych produktów i usług; komunikowanie się z użytkownikami; wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i ochrona przed złośliwym lub nielegalnym działaniem; debugowanie; krótkoterminowe, tymczasowe wykorzystanie; wewnętrzne badania i rozwój; zapewnianie jakości

Nasze spółki stowarzyszone, podmioty zależne i powiązane firmy; partnerzy, którzy pomagają nam w dostarczaniu produktów lub usług zamawianych przez użytkowników, usprawnianie naszych działań marketingowych lub administracyjnych, a także urzędnicy państwowi, jeśli zezwalają na to postanowienia niniejszej polityki

Informacje finansowe (np. historia transakcji finansowych i numer konta bankowego)

Bezpośrednio od użytkowników; z ich urządzeń; od naszych partnerów biznesowych

Zapewnianie użytkownikom naszych produktów i usług; komunikowanie się z użytkownikami; wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i ochrona przed złośliwym lub nielegalnym działaniem; debugowanie; krótkoterminowe, tymczasowe wykorzystanie; wewnętrzne badania i rozwój; zapewnianie jakości.

Nasze spółki stowarzyszone, podmioty zależne i powiązane firmy; partnerzy, którzy pomagają nam w dostarczaniu produktów lub usług zamawianych przez użytkowników, usprawnianie naszych działań marketingowych lub administracyjnych, a także urzędnicy państwowi, jeśli zezwalają na to postanowienia niniejszej polityki

Informacje biometryczne (np. zdjęcia rentgenowskie, obrazy uzyskane metodą rezonansu magnetycznego i inne podobne skany medyczne)

Bezpośrednio od użytkowników; od naszych partnerów biznesowych

Zapewnianie użytkownikom naszych produktów i usług; komunikowanie się z użytkownikami; wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i ochrona przed złośliwym lub nielegalnym działaniem; debugowanie; krótkoterminowe, tymczasowe wykorzystanie; wewnętrzne badania i rozwój; zapewnianie jakości

Nasze spółki stowarzyszone, podmioty zależne i powiązane firmy; partnerzy, którzy pomagają nam w dostarczaniu produktów lub usług zamawianych przez użytkowników, usprawnianie naszych działań marketingowych lub administracyjnych, a także urzędnicy państwowi, jeśli zezwalają na to postanowienia niniejszej polityki

Informacje dotyczące aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej (np. aktywność na naszych stronach internetowych, odsyłające strony internetowe oraz dane gromadzone za pomocą plików cookie lub innych podobnych technologii)

Z urządzeń użytkowników; od naszych partnerów biznesowych

Zapewnianie użytkownikom naszych produktów i usług; komunikowanie się z użytkownikami; wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i ochrona przed złośliwym lub nielegalnym działaniem; debugowanie; krótkoterminowe, tymczasowe wykorzystanie; wewnętrzne badania i rozwój; zapewnianie jakości

Nasze spółki stowarzyszone, podmioty zależne i powiązane firmy; partnerzy, którzy pomagają nam w dostarczaniu produktów lub usług zamawianych przez użytkowników, usprawnianie naszych działań marketingowych lub administracyjnych, a także urzędnicy państwowi, jeśli zezwalają na to postanowienia niniejszej polityki

Dane geolokalizacyjne (np. geolokalizacja urządzenia użytkownika)

Z urządzeń użytkowników; od naszych partnerów biznesowych

Zapewnianie użytkownikom naszych produktów i usług; komunikowanie się z użytkownikami; wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i ochrona przed złośliwym lub nielegalnym działaniem; debugowanie; krótkoterminowe, tymczasowe wykorzystanie; wewnętrzne badania i rozwój; zapewnianie jakości

Nasze spółki stowarzyszone, podmioty zależne i powiązane firmy; partnerzy, którzy pomagają nam w dostarczaniu produktów lub usług zamawianych przez użytkowników, usprawnianie naszych działań marketingowych lub administracyjnych, a także urzędnicy państwowi, jeśli zezwalają na to postanowienia niniejszej polityki

Informacje sensoryczne (np. zaburzenia słuchowe, wzrokowe lub inne stany sensoryczne, które mogą być istotne w odniesieniu do korzystania z naszych produktów i usług) 

Od naszych partnerów biznesowych

Zapewnianie użytkownikom naszych produktów i usług; komunikowanie się z użytkownikami; wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i ochrona przed złośliwym lub nielegalnym działaniem; debugowanie; krótkoterminowe, tymczasowe wykorzystanie; wewnętrzne badania i rozwój; zapewnianie jakości

Nasze spółki stowarzyszone, podmioty zależne i powiązane firmy; partnerzy, którzy pomagają nam w dostarczaniu produktów lub usług zamawianych przez użytkowników, usprawnianie naszych działań marketingowych lub administracyjnych, a także urzędnicy państwowi, jeśli zezwalają na to postanowienia niniejszej polityki

Informacje zawodowe (np. tytuł zawodowy lub stanowisko, pracodawca,  krajowy numer identyfikacyjny świadczeniodawcy, stanowy numer licencji medycznej, umiejętności zawodowe i historia zatrudnienia)

Bezpośrednio od użytkowników; od naszych partnerów biznesowych

Ocena kwalifikacji zawodowych i/lub zapewnianie użytkownikom naszych produktów i usług; komunikowanie się z użytkownikami; wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i ochrona przed złośliwym lub nielegalnym działaniem; debugowanie; krótkoterminowe, tymczasowe wykorzystanie; wewnętrzne badania i rozwój; zapewnianie jakości

Nasze spółki stowarzyszone, podmioty zależne i powiązane firmy; partnerzy, którzy pomagają nam w dostarczaniu produktów lub usług zamawianych przez użytkowników, usprawnianie naszych działań marketingowych lub administracyjnych, a także urzędnicy państwowi, jeśli zezwalają na to postanowienia niniejszej polityki

Informacje o wykształceniu (np. stopień naukowy, certyfikacja, szkolenia specjalistyczne oraz historia udziału w wydarzeniach edukacyjnych i szkoleniowych).

Bezpośrednio od użytkowników; od naszych partnerów biznesowych

Ocena kwalifikacji zawodowych i/lub zapewnianie użytkownikom naszych produktów i usług; komunikowanie się z użytkownikami; wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i ochrona przed złośliwym lub nielegalnym działaniem; debugowanie; krótkoterminowe, tymczasowe wykorzystanie; wewnętrzne badania i rozwój; zapewnianie jakości

Nasze spółki stowarzyszone, podmioty zależne i powiązane firmy; partnerzy, którzy pomagają nam w dostarczaniu produktów lub usług zamawianych przez użytkowników, usprawnianie naszych działań marketingowych lub administracyjnych, a także urzędnicy państwowi, jeśli zezwalają na to postanowienia niniejszej polityki

Wnioski oparte na kategoriach opisanych powyżej (np. statystyki, trendy lub założenia dotyczące produktów i usług, które mogą zainteresować użytkownika)

Od naszych partnerów biznesowych

Zapewnianie użytkownikom naszych produktów i usług; komunikowanie się z użytkownikami; wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i ochrona przed złośliwym lub nielegalnym działaniem; debugowanie; krótkoterminowe, tymczasowe wykorzystanie; wewnętrzne badania i rozwój; zapewnianie jakości

Nasze spółki stowarzyszone, podmioty zależne i powiązane firmy; partnerzy, którzy pomagają nam w dostarczaniu produktów lub usług zamawianych przez użytkowników, usprawnianie naszych działań marketingowych lub administracyjnych, a także urzędnicy państwowi, jeśli zezwalają na to postanowienia niniejszej polityki

Możemy ujawniać powyższe kategorie informacji do celów biznesowych opisanych w punkcie Wykorzystywanie i udostępnianie gromadzonych przez nas informacji niniejszej Polityki.

Przykładowo gromadzimy dane osobowe, gdy użytkownik:

 • rejestruje konto w jednej z naszych usług lub wydarzeń,
 • subskrybuje biuletyn informacyjny lub inne materiały informacyjne lub marketingowe,
 • uczestniczy w naszych wydarzeniach, konferencjach lub szkoleniach, w tym szkoleniach chirurgicznych i demonstracjach produktów,
 • zadaje nam pytanie, kontaktując się z nami za pomocą kanałów podanych w sekcji Skontaktuj się z nami Strony internetowej,
 • składa wniosek o zatrudnienie w naszej organizacji,
 • współpracuje z nami jako klient, dostawca lub partner biznesowy lub ich pracownik bądź przedstawiciel, w tym gdy przekazuje informacje o swoich klientach lub pacjentach,
 • wypełnia nasze ankiety lub kwestionariusze,
 • składa reklamację do nas lub naszych klientów w odniesieniu do nas, a my otrzymamy od nich dane użytkownika, lub
 • dokonuje zakupu naszych produktów lub usług.

Gromadzone przez nas informacje zazwyczaj dotyczą zamówionego produktu lub usługi i obejmują np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, charakter zamówionego produktu lub usługi oraz powiązane informacje, których potrzebujemy, abyśmy mogli spełnić wnioski i odpowiedzieć na nie. Przykładowo jeśli użytkownik złoży wniosek o pracę w firmie Zimmer Biomet, gromadzone informacje będą obejmować jego kwalifikacje na stanowisko, wykształcenie, odpowiednie uprawnienia lub certyfikaty, wcześniejsze informacje o historii zatrudnienia, referencje i inne informacje, które użytkownik przedstawi na swój temat. Podobnie, jeśli użytkownik kontaktuje się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy, gromadzone informacje mogą obejmować imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis doświadczenia użytkownika w odniesieniu do określonego produktu lub usługi oraz wszelkie inne informacje, które użytkownik zechce ujawnić.

Możemy być zobowiązani do gromadzenia pewnych Danych osobowych na temat użytkownika na mocy obowiązującego prawa lub stosunku umownego z użytkownikiem. Niedostarczenie tych informacji może uniemożliwić lub opóźnić realizację tych zobowiązań.

Od czasu do czasu firma Zimmer Biomet może zaprosić użytkownika do udziału w ankiecie lub badaniu, na przykład w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat naszych usług lub produktów.

Informacje techniczne

Gdy użytkownik odwiedza Stronę internetową, możemy również gromadzić pewne informacje techniczne dotyczące użytkownika, które są automatycznie wysyłane przez jego przeglądarkę internetową podczas odwiedzania przez niego Strony internetowej w Internecie lub które są zbierane w trakcie korzystania przez niego z aplikacji mobilnej. Nasze serwery automatycznie rejestrują te informacje, które mogą obejmować adres protokołu internetowego („IP”), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ urządzenia, identyfikatory reklamowe powiązane z urządzeniem (takie jak identyfikator reklamowy Apple (IDFA) lub identyfikator reklamowy Google (AAID)), datę i godzinę żądania oraz jednolite lokalizatory zasobów lub adresy URL (tj. adresy stron internetowych) odwiedzane przed odwiedzeniem i po opuszczeniu naszych Stron internetowych. W zależności od kraju użytkownika i konkretnych informacji te informacje techniczne mogą, ale nie muszą być Danymi osobowymi.

Pliki cookie i podobne narzędzia

Ponadto gdy użytkownik odwiedza Strony internetowe, podobnie jak wiele innych stron internetowych, możemy korzystać z plików „cookie”, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii na naszych Stronach internetowych, aby pomóc nam lepiej służyć użytkownikom oraz pomóc nam ocenić i ulepszyć zawartość bądź funkcje naszej strony. Plik cookie to unikatowy kod numeryczny, który przesyłamy do komputera użytkownika, aby umożliwić śledzenie jego zainteresowań i/lub preferencji oraz, między innymi, rozpoznanie użytkownika jako osoby ponownie odwiedzającej nasze Strony internetowe. Sygnały nawigacyjne to małe fragmenty kodu umieszczone na naszych Stronach internetowych, które pozwalają nam uzyskać informacje o korzystaniu ze strony internetowej.  

Typowe zastosowania plików cookie to:

 • identyfikowanie osób odwiedzających, które zalogowały się na chronioną stronę internetową, aby uniknąć konieczności podawania nazwy użytkownika i hasła na każdej stronie,
 • śledzenie preferencji osób odwiedzających w odniesieniu do treści, które chciałyby zobaczyć, i formatu, w którym chciałyby je oglądać, aby nie musieli ponownie przesyłać preferencji za każdym razem, gdy odwiedzają stronę,
 • śledzenie, które strony przeglądają osoby odwiedzające Stronę internetową, aby ulepszyć treści i nawigację na Stronie,
 • analizowanie sposobu wykorzystania Stron internetowych, oraz
 • gromadzenie informacji na temat aktywności online osób odwiedzających w czasie i na różnych stronach internetowych podczas korzystania ze Stron internetowych.

Jeśli użytkownik woli nie otrzymywać plików cookie z tej Strony internetowej, należy tak skonfigurować ustawienia przeglądarki, aby odrzucała wszystkie pliki cookie z tej i innych stron, które użytkownik może odwiedzić. Zapewni to większą kontrolę nad akceptacją plików cookie na komputerze użytkownika. Możliwe jest jednak, że niektóre części stron internetowych nie będą działać poprawnie lub mogą działać wolniej, gdy użytkownik zdecyduje się odrzucić pliki cookie. Korzystając z naszych Stron internetowych i nie wyłączając plików cookie, użytkownik wyraża zgodę na ich użycie. Możemy również udostępnić dodatkowe opcje wyboru dotyczące plików cookie na Stronach internetowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, należy zapoznać się z polityką dotyczącą plików cookie stron internetowych firmy Zimmer Biomet pod adresem www.zimmerbiomet.com/cookies-policy.html.

Przeglądarka użytkownika może oferować opcję „Nie śledź”, która pozwala zasygnalizować operatorom stron internetowych oraz aplikacji i usług internetowych (w tym usług reklamy behawioralnej), że użytkownik nie chce, aby operatorzy śledzili pewne działania online w czasie i na różnych stronach internetowych. Chociaż możemy zaangażować się w takie śledzenie, nasze Strony internetowe nie obsługują obecnie żądań „Nie śledź”.

Dane dzieci

Firma Zimmer Biomet nie gromadzi świadomie, nie przechowuje, nie ujawnia ani nie przetwarza danych osobowych osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia w kraju, w którym osoba niepełnoletnia ma miejsce zamieszkania bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych takiej osoby niepełnoletniej. Nie dotyczy to informacji medycznych osób nieletnich, które pracownik służby zdrowia korzystający z jednej z naszych Stron internetowych może udostępniać w związku z naszymi Stronami internetowymi dotyczącymi produktów lub usług skierowanych do pracowników służby zdrowia.

Połączenie danych

Możemy łączyć dowolne gromadzone przez nas informacje, bez względu na to, czy są to Dane osobowe, czy nie, z danymi osobowymi, takimi jak dane demograficzne (na przykład wiek i płeć), które możemy uzyskać od stron trzecich. Do tych stron trzecich zaliczają się pracownicy służby zdrowia, szpitale, placówki wykonujące badania obrazowe lub podobni dostawcy opieki zdrowotnej lub jeden z ich przedstawicieli, którzy mogą korzystać z produktów i usług związanych z pacjentem, które udostępniamy im w trakcie leczenia.

Wykorzystywanie i udostępnianie gromadzonych przez nas informacji

Firma Zimmer Biomet wykorzystuje gromadzone przez nas informacje w celu komunikowania się z użytkownikiem, dostarczania mu naszych produktów i usług; w celu dostosowania lub personalizacji treści dla użytkownika; w celu identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika; w celu poprawy naszych produktów i usług, w tym treści na naszych stronach internetowych; prowadzenia działań marketingowych; oraz do celów administracyjnych, bezpieczeństwa systemów, rozwoju produktów i badań.

Możemy udostępniać gromadzone przez nas informacje, w tym Dane osobowe użytkownika, naszym podmiotom stowarzyszonym, spółkom zależnym i powiązanym firmom, a także niektórym stronom trzecim, które pomagają nam w dostarczaniu produktów lub usług zamawianych przez użytkowników lub w usprawnianiu naszych działań marketingowych lub administracyjnych. Może to obejmować firmy, które dostarczają nam analizy dotyczące korzystania z naszych produktów i usług, w tym korzystania z naszych Stron internetowych, abyśmy mogli ocenić te analizy i kontynuować ulepszanie naszych produktów i usług. Ponieważ działamy w skali globalnej, odbiorcy, o których mowa powyżej, mogą znajdować się poza jurysdykcją, w której znajduje się użytkownik (lub w którym świadczymy usługi).

W zakresie, w jakim Dane osobowe i Szczególne dane osobowe są przekazywane poza kraj, w którym mieszka użytkownik lub inna osoba, której dane nam przekazano, na przykład do oddziałów firmy Zimmer Biomet w innych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, mogą mieć zastosowanie różne standardy dotyczące sposobu wykorzystywania i ochrony danych osobowych. Firma Zimmer Biomet wprowadziła odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie i ochronę danych osobowych, niezależnie od standardów obowiązujących w kraju, do którego dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane. Obejmuje to uzyskanie pisemnych zapewnień od stron trzecich, takich jak usługodawcy, uzyskujący dostęp do Danych osobowych użytkownika, w celu zobowiązania ich do przyjęcia standardów zapewniających poziom ochrony danych odpowiadający poziomowi, który zapewnia firma Zimmer Biomet. Firma Zimmer Biomet Holdings, Inc. oraz jej podmioty stowarzyszone i zależne w Stanach Zjednoczonych („Zimmer Biomet U.S.”) spełniają ponadto wymogi programu Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA („Tarcza Prywatności”), określone przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania niektórych danych osobowych przekazywanych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonego Królestwa i/lub Szwajcarii, w stosownych przypadkach, do Stanów Zjednoczonych w oparciu o Tarczę Prywatności.  Firma Zimmer Biomet U.S. poświadczyła w Departamencie Handlu USA, że przestrzega zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do takich informacji.   Aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności w ramach programu Tarcza Prywatności, należy kliknąć tutaj.  Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarcza Prywatności i przejrzeć naszą certyfikację, należy odwiedzić stronę https://www.privacyshield.gov/. Aby uzyskać więcej informacji o ochronie Danych osobowych i Szczególnych danych osobowych, należy wysłać wiadomość na adres privacy.emea@zimmerbiomet.com.

Od czasu do czasu będziemy dostarczać zbiorcze statystyki dotyczące naszych klientów (w tym ich klientów), sprzedaży, wzorców ruchu w Internecie oraz powiązane informacje renomowanym stronom trzecim, które pomagają nam udoskonalać naszą działalność i usługi. Te zbiorcze statystyki nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację tożsamości. Anonimowe lub zanonimizowane i zagregowane informacje mogą być również udostępniane stronom trzecim w innych celach, w tym w celu optymalizacji działania przeglądarek internetowych oraz na potrzeby raportowania trendów branżowych lub firmowych.

Możemy również wykorzystywać lub ujawniać informacje stronom trzecim, takim jak organy ścigania i organy rządowe, gdy w dobrej wierze jesteśmy przekonani, że ujawnienie jest konieczne do ochrony praw, bezpieczeństwa i zabezpieczeń firmy Zimmer Biomet, naszych podmiotów stowarzyszonych lub naszych partnerów biznesowych; w celu odpowiadania na roszczenia lub skargi i ich rozwiązywania; w celu zapobiegania oszustwom; do celów zarządzania ryzykiem; a także w celu przestrzegania wymogów lub odpowiadania na żądania organów ścigania, postanowienia sądowe lub wnioski o współpracę złożone przez rząd lub inny organ regulacyjny.

W przypadku sprzedania, cesji lub przeniesienia całości bądź części działalności firmy Zimmer Biomet lub jej aktywów możemy przekazać dane użytkownika, w tym Dane osobowe, kupującemu, cesjonariuszowi lub nabywcy, który jest stroną tej transakcji. Kupujący, cesjonariusz lub nabywca będzie jednak zobowiązany do ochrony Danych osobowych w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszej Polityce. W takich sytuacjach dalsze korzystanie z pewnych produktów lub usług może oznaczać zgodę na przestrzeganie polityki prywatności oraz innych obowiązujących warunków kolejnego właściciela lub operatora.

Podstawy prawne do wykorzystywania danych osobowych

Wykorzystujemy Dane osobowe w oparciu o różne podstawy prawne, a mianowicie:

 • Realizacja umowy – wykorzystanie Danych osobowych może być konieczne do realizacji umowy zawartej z nami przez użytkownika lub jego organizację lub do podjęcia kroków na wniosek użytkownika przed zawarciem umowy z użytkownikiem lub jego organizacją. Przykładowo gdy użytkownik wykonuje dla nas pracę w charakterze pracownika lub usługodawcy lub składa wniosek o zatrudnienie w naszej organizacji, jego Dane osobowe będą wymagane w związku z jego umową o pracę lub umową o świadczenie usług bądź w celu umożliwienia zawarcia z nami umowy. Jeśli użytkownik jest konsumentem lub użytkownikiem naszych usług, będziemy wykorzystywać jego Dane osobowe do realizacji naszych zobowiązań wynikających z zawartej z nim umowy. W podobny sposób przetwarzamy Dane osobowe dotyczące pacjentów otrzymane od naszych klientów i pracowników oraz przedstawicieli handlowych naszych klientów, dostawców i partnerów biznesowych w celu realizacji naszych umów z tymi organizacjami.
 • Zgoda – będziemy polegać na zgodzie, która w niektórych przypadkach może być dorozumiana, w celu wykorzystywania: (i) informacji technicznych, takich jak dane dotyczące plików cookie i dane geolokalizacyjne, jak opisano w niniejszej Polityce, oraz (ii) Danych osobowych w pewnych celach marketingowych. W przypadku, gdy chcemy wykorzystać Szczególne dane osobowe, takie jak dane dotyczące stanu zdrowia, które gromadzimy od użytkownika, zrobimy to tylko za wyraźną zgodą, jeśli jest to wymagane przez prawo, chyba że mamy obowiązek wynikający z prawa pracy. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami na adres podany na końcu niniejszej Polityki. Możemy uzyskiwać niektóre Dane osobowe i Szczególne dane osobowe o użytkowniku od pracowników służby zdrowia (w tym szpitali, placówek obrazowania medycznego lub podobnych dostawców opieki zdrowotnej bądź jednego z ich przedstawicieli), którzy korzystają z naszych produktów i usług, w którym to przypadku są oni odpowiedzialni za pozyskiwanie i obsługę wszelkich wymaganych zgód lub zapewnienie innej uzasadnionej podstawy przetwarzania takich informacji.
 • Uzasadnione interesy – w naszym uzasadnionym interesie leży przetwarzanie Danych osobowych w celu ulepszania naszych produktów, usług, wykonywania zadań administracyjnych, komunikowania się z użytkownikiem, w tym wysyłania komunikacji marketingowej do użytkowników i pacjentów (gdy zgoda nie jest wymagana przez obowiązujące prawo), dostosowywania oraz personalizowania treści dla użytkowników, identyfikowania i uwierzytelniania użytkownika, zabezpieczania naszych systemów i informacji, przeprowadzania badań i opracowywania nowych produktów. W naszym uzasadnionym interesie leży także ochrona praw, bezpieczeństwa i zabezpieczeń firmy Zimmer Biomet, naszych podmiotów stowarzyszonych i naszych partnerów biznesowych; odpowiadanie na roszczenia lub skargi i ich rozwiązywania; zapobieganie oszustwom; oraz zarządzanie ryzykiem związanym z naszą działalnością. Aby uzyskać więcej informacji na temat testu bilansowego przeprowadzanego w celu sprawdzenia, czy przetwarzanie przez nas Danych osobowych użytkownika jest zgodne z naszym uzasadnionym interesem, należy się z nami skontaktować, korzystając z danych kontaktowych przedstawionych w dalszej części dokumentu.
 • Interes publiczny – w ograniczonych przypadkach, w tym w niektórych okolicznościach, możemy przetwarzać dane użytkownika, w tym wrażliwe Dane osobowe, na potrzeby interesu publicznego w obszarze zdrowia publicznego. W szczególności firma Zimmer Biomet może przetwarzać dane użytkownika w celu zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa wyrobów medycznych.
 • Zobowiązania prawne – możemy wykorzystywać Dane osobowe w celu spełnienia nałożonych na nas zobowiązań prawnych. Możemy na przykład ujawnić Dane osobowe w celu spełnienia wymogów sprawozdawczych dotyczących urządzeń medycznych lub na żądanie organów ścigania w związku z postępowaniem prawnym.

Funkcje interaktywne naszych Stron internetowych

W zakresie, w jakim oferujemy fora publiczne lub grupowe na naszych Stronach internetowych, takie jak kanały informacyjne, blogi, tablice ogłoszeń lub podobne narzędzia („Funkcje interaktywne”), posty lub komentarze mogą być publiczne i przeglądane przez inne osoby. Należy zachować ostrożność przy publikowaniu w Internecie informacji o sobie, w tym Danych osobowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że nie może oczekiwać zachowania prywatności ani poufności treści zamieszczanych w Treściach interaktywnych za pośrednictwem Stron internetowych. Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane przez obowiązujące prawo nie jesteśmy zobowiązani do usuwania Danych osobowych z postów zamieszczonych na naszych Stronach internetowych, a użytkownik udostępnia Dane osobowe w swoich postach na własne ryzyko.

Łącza do innych Stron internetowych

Nasze Strony internetowe mogą zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są własnością ani nie są obsługiwane przez firmę Zimmer Biomet, np. serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter lub inne mechanizmy, takie jak poczta elektroniczna. Należy dokładnie zapoznać się z politykami i praktykami dotyczącymi prywatności innych Stron internetowych, ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować i nie ponosimy odpowiedzialności za polityki ani praktyki w zakresie prywatności stron trzecich.

Ochrona informacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Zimmer Biomet wprowadziła fizyczne, elektroniczne i administracyjne zabezpieczenia w celu ochrony Danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem lub nieuprawnionym ujawnieniem, zgodnie z wymogami prawnymi i praktykami branżowymi. Oceniamy te zabezpieczenia na bieżąco, aby zminimalizować ryzyko związane z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Jednakże, tak jak w przypadku wszystkich stron internetowych, niestety nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych gromadzonych za pośrednictwem naszych Stron internetowych.

W przypadku przekazywania nam jakichkolwiek Szczególnych danych osobowych lub wrażliwych danych osobowych za pośrednictwem naszych Stron internetowych, takich jak dane karty kredytowej, należy się upewnić, że komputer używany w tym celu ma aktualne oprogramowanie antywirusowe, aby zminimalizować ryzyko uzyskania dostępu do tych informacji przed ich dotarciem do nas. Tak jak w przypadku wszystkich stron internetowych, niestety nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych gromadzonych za pośrednictwem naszych Stron internetowych.

Prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych

Firma Zimmer Biomet podejmuje uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe są dokładne i aktualne w odniesieniu do celów, w których zostały zebrane. Zachęcamy do kontaktowania się z nami w celu aktualizacji lub skorygowania swoich danych w przypadku ich zmiany lub stwierdzenia, że dane, które zgromadziliśmy, są niedokładne. Można nas również poprosić o usunięcie, ograniczenie lub przeniesienie swoich Danych osobowych, a także wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas swoich Danych osobowych. Zgodnie z wymogami i ograniczeniami prawnymi firma Zimmer Biomet spełni uzasadnione prośby o uzyskanie kopii Danych osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo.

Rezydentom stanu Kalifornia mogą przysługiwać następujące prawa:

 • prawo dostępu do Danych osobowych,
 • prawo do przeniesienia danych,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ujawnienia: użytkownicy korzystający z tego prawa mogą otrzymać dodatkowe informacje dotyczące źródeł, z których gromadzimy Dane osobowe, celów, dla których gromadzimy i udostępniamy Dane osobowe, ich Danych osobowych, które posiadamy, oraz kategorii stron, którym udostępniamy ich Dane osobowe;
 • prawo do ochrony przed dyskryminacją z powodu korzystania tych praw.

Należy pamiętać, że nie „sprzedajemy” Danych osobowych, w tym danych osobowych osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia, w celu uzyskania korzyści pieniężnych lub innych korzyści.

Aby skorzystać ze swoich praw, należy wysłać wiadomość na adres privacy.emea@zimmerbiomet.com lub Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708, 1800 West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708 Stany Zjednoczone. Rezydenci stanu Kalifornia mogą również złożyć wniosek tutaj, telefonicznie pod numerem 844-922-2721 lub za pośrednictwem upoważnionego pośrednika. W przypadku korzystania z usług upoważnionego pośrednika wymagamy, aby pośrednik wykazał, że jest zarejestrowany w biurze Sekretarza stanu Kalifornia i ma uprawnienia do działania w imieniu użytkownika. Należy pamiętać, że będziemy wymagać podania informacji koniecznych do zidentyfikowania dokumentacji, której dotyczy wniosek. Po otrzymaniu wniosku użytkownika możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji w celu rozpatrzenia wniosku.

Użytkownicy zamieszkali w regionie Azji i Pacyfiku powinni skontaktować się z odpowiednim inspektorem ochrony danych w swoim kraju wymienionym w Załączniku 2 do niniejszej Polityki, korzystając z podanych w nim danych kontaktowych.

W przypadku wątpliwości związanych ze sposobem wykorzystywania Danych osobowych użytkownika należy wysłać nam wiadomość e-mail lub skontaktować się z nami na adres podany poniżej. Użytkownikom może również przysługiwać prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych (jeśli taki istnieje w kraju użytkownika).

Prawo do rezygnacji z subskrypcji

Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji naszych wiadomości e-mail zawierających treści marketingowe lub promocyjne. W tym celu należy przesłać wiadomość e-mail na adres websupport@zimmerbiomet.com lub skorzystać z mechanizmu rezygnacji z subskrypcji oferowanego w naszych marketingowych wiadomościach e-mail lub innej komunikacji. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zamówił już nasze produkty lub usługi, gdy zdecyduje się wycofać zgodę, zaktualizowanie preferencji użytkownika i upewnienie się, że jego wniosek został zrealizowany, może nam zająć trochę czasu.

Jak długo dane osobowe użytkownika będą przechowywane

Będziemy przechowywać Dane osobowe użytkownika tak długo, jak długo będziemy utrzymywać relacje z użytkownikiem lub świadczyć usługi dla klientów użytkownika oraz przez dalszy okres wymagany do realizacji uzasadnionych celów biznesowych.

Nasz inspektor ochrony danych

Osoby zamieszkujące poza Stanami Zjednoczonymi, np. w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Wielkiej Brytanii, mogą mieć prawo do zadawania pytań lub kontaktowania się z naszym Inspektorem ochrony danych. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres:  privacy.emea@zimmerbiomet.com. Można również napisać do nas na adres Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708, 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708.

Użytkownicy zamieszkali w regionie Azji i Pacyfiku, którzy chcą skontaktować się z inspektorem ochrony danych, powinni skontaktować się z odpowiednim inspektorem ochrony danych w swoim kraju wymienionym w Załączniku 2 do niniejszej Polityki, korzystając z podanych w nim danych kontaktowych.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę bez uprzedzenia. W związku z tym należy okresowo przeglądać niniejszą Politykę. Dalsze interakcje z nami, korzystanie z naszych produktów i usług lub naszych Stron internetowych objętych niniejszą Polityką oznacza akceptację niniejszej Polityki.

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań, w tym dotyczących możliwości otrzymania niniejszej polityki w alternatywnym formacie, należy wysłać wiadomość na adres e-mail privacy.emea@zimmerbiomet.com lub na adres korespondencyjny Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708.

 

Aktualizacja: Kwiecień 2020 r.

© 2020 Zimmer Biomet. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

Załącznik 1

Lista administratorów danych

 

Zimmer Biomet – ADMINISTRATORZY

Kraj

Nazwa podmiotu

Zarejestrowana siedziba

Australia

Biomet 3i Australia Pty. Ltd.

Suite 5, 8th Floor, 15 Talavera Road, Macquarie Park, NSW, 2113, Australia

Australia

Biomet Australia Pty. Ltd.

Level 3, 12 Narabang Way, Belrose NSW 2085, Australia

Australia

Zimmer Australia Holding Pty Limited

Level 3, 12 Narabang Way, Belrose NSW 2085, Australia

Australia

Zimmer Biomet Pty Ltd

Level 3, 12 Narabang Way, Belrose, NSW, 2085, Australia

Austria

Zimmer Biomet Austria GmbH

Grossmarktstrasse 7a
1230 Wien

Belgia

Biomet 3i Belgium NV

Meyskensstraat 224
1780 Wemmel
Belgia

Belgia

Biomet 3i Benelux Holding NV

Meyskensstraat 224
1780 Wemmel
Belgia

Belgia

Zimmer Biomet BVBA

Meyskens II
I. Meyskensstraat, 224
1780 Wemmel

Brazylia

Biomet 3i do Brasil Comércio de Aparelhos Médicos Ltda.

Rua Machado Bittencourt 361, 13º andar, Vila Clementino, CEP 04044-001 São Paulo, Brazylia

Brazylia

Exopro Indústria, Comércio, Importação e Exportação S.A.

Rua Hermínio Pinto, 8-65, Jardim Higienopólis, CEP 17.013-201 Bauru, Brazylia

Kanada

ORTHOSoft, Inc.

75 Queen Street, Suite 3300, Montreal, Quebec, H3C 2N6, Kanada

Kanada

Zimmer Biomet Canada, Inc.

77 King Street West, Toronto- Dominion Centre, Suite 400 Toronto Ontario M5K 0A1, Kanada

Kanada

Zimmer Biomet Dental Canada Inc.

2323 Argentia Road, Mississauga, Ontario, L5N 5N3, Kanada

Chile

Biomet Chile S.A.

Avenida Santa Clara nº 805, oficina 701, Huechuraba, Santiago, Chile

Chile

Zimmer Dental Chile SpA

Luis Thayer Ojeda, 0130 Of 902, Providencia, Santiago, Chile

Chiny

Beijing Montagne Medical Device Co., Ltd.

Building #1, No. 21 Boxing 6th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing, 100176, Chińska Republika Ludowa

Chiny

Biomet China Co., Ltd.

13G, No.11 Xi Ya Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 200131, Chińska Republika Ludowa

Chiny

Changzhou Biomet Medical Device Co. Ltd.

No. 235 Chuangxin Road, EPZ Xinbei District, Changzhou, China P.C., 213031, Chiny

Chiny

Shanghai Biomet Business Consulting Co., Ltd

Unit 02-03, 42/F, No. 580, West Nanjing Road, Shanghai, Chiny

Chiny

Zhejiang Biomet Medical Products Co. Ltd.

980, Shenli Road, Jinhua City, Zhejiang Province 321016, Chińska Republika Ludowa

Chiny

Zimmer (Shanghai) Medical  International Trading Co.

2A, No.190 He Dan Road, Wai Gao Qiao Free Trade Zone, Shanghai, 200131, Chińska Republika Ludowa

Chiny

Zimmer (Shanghai) Medical International Trading CO., Ltd Beijing Branch

Unit 07-08, 15/F, Tower 1, Oriental Plaza, No. 1, East Chang'An Avenue, Dongcheng District, Beijing, Chińska Republika Ludowa

Chiny

Zimmer (Shanghai) Medical International Trading CO., Ltd Guangzhou Branch

Unit 1406, G.T Land Tower A No. 85 Huacheng Avenue, Tianhe District, Guangzhou, 510613, Chińska Republika Ludowa

Chiny

Zimmer (Shanghai) Medical International Trading CO., Ltd Sichuan Branch

Sichuan, Chińska Republika Ludowa

Chiny

Zimmer Dental (Shanghai) Medical Device Co., Ltd

Unit 03, 23/F, Metro Plaza 555 Lou Shan Guan Road Shanghai 200 051, PRC, Chińska Republika Ludowa

Chiny

Biomet Hong Kong CBT Limited

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Chiny

Biomet Hong Kong Holding Limited

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Chiny

Biomet Hong Kong CBT Ltd., jako powiernik dla chińskiego funduszu powierniczego 1

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Chiny

Biomet Hong Kong No. 1 Ltd., jako powiernik dla chińskiego funduszu powierniczego 2

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Chiny

Biomet Hong Kong No. 2 Ltd.

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Chiny

ZB Hong Kong CBT 2 Ltd.

9/F, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Chiny

ZB Hong Kong Holding Limited

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Chiny

ZB Hong Kong Ltd

9/F, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Chiny

Zimmer Asia (HK) Limited

Unit 601-602 Tins Enterprises Centre, 777 Lai Chi Kok Road, Kowloon, Hong Kong

Chiny

Zimmer Biomet Taiwan Co. Ltd.

7F, No. 35, Lane 11, Guangfu N. Road, Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan, Chińska Republika Ludowa

Kostaryka

Orthopedica Biomet CentroAmericana, SA

Corporate Housing Avenida Escazu Building 202, AE 3rd floor Escazu, San Jose, Kostaryka CP 823-100

Czechy

Zimmer Czech,  s.r.o.

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4, Czechy

Dania

Zimmer Biomet Denmark ApS

Herstedvang 12
2620 Albertslund, Dania

Salwador

Biomet El Salvador, S.A. (w likwidacji)

Colonia Escalon III, Fiani Calle Arturo Ambrogui, Pligona A, casa 2, Salwador

Finlandia

Zimmer Biomet Finland Oy

Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo, Finlandia

Francja

Zimmer Dental SAS

2 Place Gustave Eiffel
94150 Rungis
Francja

Francja

LDR Medical SAS

Parc d’entreprises du Grand Troyes, Quartier Europe de l’Ouest, 5 rue de Berlin, 10300 Sainte-Savine, Francja

Francja

MedTech SA

Z.A.C. Eureka, 900 Rue du Mas de Verchant, 34000 Montpellier

Francja

Zimmer Biomet France SAS

70, rue du Chanoit
25600 Brognard

Francja

Zimmer France Manufacturing

127 avenue René Jacot
BP 33
25461 Etupes Cedex

Francja

Zimmer Spine SAS

23, Parvis des Chartrons
La Cité Mondiale
33000 Bordeaux

Francja

Biomet France Sarl

Plateau de Lautagne 26000 Valence, Francja

Niemcy

Zfx GmbH

Kopernikusstrasse 27, 85221 Dachau, Niemcy

Niemcy

Zimmer Dental GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 28
80807 Munich
Niemcy

Niemcy

Medtech Surgical GmbH

Alte Marktoberdorfer Straße 14
87616 Marktoberdorf

Niemcy

Zimmer Biomet Deutschland GmbH

Merzhauser Str. 112
79100 Freiburg

Niemcy

Zimmer International Logistics GmbH

Max-Immelmann-Allee 12, 79427 Eschbach

Niemcy

Biomet Healthcare Management GmbH

Gustav-Krone-Str. 2, 14167 Berlin

Niemcy

Biomet Deutschland GmbH

Gustav-Krone-Str. 2, 14167 Berlin

Grecja

ZIMMER BIOMET HELLAS MEDICAL AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIÉTÉ ANONYME

Parnithos Str. 44, Metamorfosi

Indie

Zimmer India Pvt Ltd

14th floor, Building No. 5B, DLF Cyber Terraces, DLF Cyber City, Gurgaon – 122002, Haryana, Indie

Indie

ZB Dental India Private Limited

F. No 603, Bld No A-8, Swastik Palms Opp Brahmand Ph - 7, Thane, Mumbai City, Maharashtra, Indie, 400607

Irlandia

Zimmer Biomet Ireland Limited

SUITE 286
BLANCHARDSTOWN CORPORATE PARK 2
DUBLIN 15
D15KN72

Irlandia

Zimmer Orthopedics Manufacturing Limited

Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlandia

Izrael

Zimmer Dental Ltd

13 Amal Street
4809280 Rosh Ha'ain
Izrael

Włochy

Zimmer Dental Italy S.r.l.

Conegliano (TV)
Viale Italia 205/D
CAP 31015
Włochy

Włochy

Zfx Innovation Srl

Gargazzone (BZ)
Via Stazione 22
CAP 39010
Włochy

Włochy

Zimmer Biomet Italia S.r.l.

Via SAN BOVIO 3
20090 SEGRATE (MI), Włochy

Japonia

Zimmer Biomet Dental K.K.

Ryokuchi Station Building. 2-4-1, Terauchi, Toyonaka, Osaka, Japonia

Japonia

Zimmer Biomet G.K.

2-11-1, Shibakoen, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japonia

Korea

Zimmer Biomet Korea Co. Ltd

4F/5F, Ilsin B/D, 98 Hannam-daero, Yongsan-gu, Seul 04418, Korea

Malezja

Zimmer Medical (Malaysia) Sdn Bhd

level 7, Menara Milenium, Jalan Damanlela, Pusat Dandar Damansara, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur, Malezja

Meksyk

Biomet Mexico S.A. de C.V.

Avenida Periferico Sur #4829-401, Colonia Parques del Pedregal, Zip Code 14010, Delegacion Tlalpan, Mexico City, Meksyk

Holandia

Zimmer Biomet Nederland B.V.

Toermalijnring 600, 3316LC Dordrecht

Holandia

Biomet Microfixation B.V.

Toermalijnring 600, 3316 LC Dordrecht

Holandia

Biomet Global Supply Chain Center B.V.

Toermalijnring 600, 3316 LC Dordrecht

Holandia

Biomet Microfixation B.V.

Postbus 3060, 3301 DB Dordrecht

Nowa Zelandia

Zimmer Biomet New Zealand Company

C/-Russell McVeagh, Level 30, Vero Centre, 48 Shortland Street, Auckland, Nowa Zelandia

Norwegia

Zimmer Biomet Norway AS

Robsrudskogen 15
1470 LØRENSKOG

Polska

Zimmer Biomet Polska sp. z o.o.

ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa
Polska

Portugalia

Biomet 3i Portugal - Representaçoes de Produtos Dentarios Sociedade Unipessoal, Lda.

Av. António Augusto de Aguiar
19, 4º-Dtº, Sala B
Lisbon, Portugalia
1050 012

Portugalia

Zimmer Biomet Portugal Unipessoal, Lda

Casal de Alfragide, Lote 1, Amadora, 2720-413 Portugalia

Portoryko

Biomet Orthopedics Puerto Rico, Inc.

URB Caparra Terrace, 1500 Americo Mirana Ave., San Juan, PR 00921-2136, Portoryko

Portoryko

EBI Patient Care, Inc.

Los Frailes Industrial Park, 484 Calle E, Guaynabo, Portoryko, 00969-3454

Portoryko

Zimmer Puerto Rico, Inc.

1000 Munoz Rivera Avenue, Suite 2, Rio Piedras, 00927 Portoryko

Rumunia

Zimmer Biomet Romania S.R.L.

206D Calea 13 Septembrie, ROOM 3, 2ND FLOOR, Sector 5, Bucharest

Rosja

Zimmer CIS Ltd.

Usachev st., 29-9
Moscow 119048
Rosja

Arabia Saudyjska

Zimmer Biomet Asel Al Arabia Ltd.

Riyadh, Królestwo Arabii Saudyjskiej

Singapur

Zimmer Pte Ltd

401 Commonwealth Drive, Haw Par Technocentre #06-03, Singapur 149598

Singapur

Zimmer Biomet Asia Holdings Pte Ltd

401 Commonwealth Drive, Haw Par Technocentre #06-03, Singapur 149598

Słowacja

Zimmer Slovakia s. r. o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
Republika Słowacka

Republika Południowej Afryki

Zimmer Biomet South Africa (Pty) Ltd.

Meersig 1
Constantia Boulevard
Constation Kloof
Roodepoort
1710
Republika Południowej Afryki

Hiszpania

Biomet 3i Dental Iberica, S.L.

C/ Tirso de Molina 40, Ed 4 Planta 2, WTC, Cornellá de LLobregat 08940 
Hiszpania

Hiszpania

Zimmer Biomet Spain, S.L.

Metalurgia, 32-34
Barcelona

Hiszpania

BIOMET SPAIN ORTHOPAEDICS, SL

C/ ISLAS BALEARES, 52, PARCELA 169 - POLÍGONO INDUSTRIAL "FUENTE DEL JARRO" - 46988 PATERNA (VALENCIA)

Szwecja

Biomet 3i Nordic AB

Box 306
201 23, Malmo
Szwecja

Szwecja

Zimmer Biomet Sweden AB

Industrivägen 4
433 61 Sävedalen

Szwecja

Biomet Cementing Technologies AB

Box 306, 201 23 Malmö, SZWECJA

Szwajcaria

Biomet 3i Schweiz GmbH

Grüzefeldstrasse 41
8404 Winterthur
Szwajcaria

Szwajcaria

Zimmer GmbH

Sulzerallee 8
8404 Winterthur

Szwajcaria

Zimmer Surgical SA

chemin du Pré-Fleuri 3
1228 Plan-les-Ouates

Szwajcaria

Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH

Sulzer-Allee 8
8404 Winterthur

Tajlandia

Zimmer Biomet  (Thailand) Co., Ltd.

3, 2nd Floor Rajanakarn Building, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Tajlandia

Holandia

Biomet 3i Netherlands B.V.

Toermalijnring 600
3316LC Dordrecht
Holandia

Turcja

Biomet 3i Turkey (Biomet 3i Diş Sağlığı Ürünleri Pazarlama, İthalat, İhracat ve Dış Ticaret Limited Şirketi)

Florya Şenlik Köy Mah
Florya Asfaltı Seren Apt. No. 8/1-2
A Blok Bakırköy
İstanbul, Turcja

Turcja

ZIMMER TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Via Tower İs Merkezi
Yasam Caddesi
Nergis Sk. No: 7/40-41-42-43 Kat: 18 Söğütözü, Ankara

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zimmer Gulf FZ-LLC

Thuraya Tower 1, Office 908, Media City, Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie, P.O. Box 502664

Wielka Brytania

Zimmer Biomet UK Ltd.

Courtyard
Lancaster Place
Marston Park, Swindon, SN3 4FP

Wielka Brytania

Biomet UK Healthcare Ltd

Biomet UK Healthcare Ltd, Waterton Industrial Estate, Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 3XA, Wielka Brytania

Wielka Brytania

Zimmer U.K. Ltd

The Courtyard, Lancaster Place, South Marston Park, Swindon SN3 4FP

Wielka Brytania

Biomet UK Limited

Biomet UK Ltd, Waterton Industrial Estate, Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 3XA, Wielka Brytania

Birleşik Krallık

Biomet 3i UK Limited

One, Glass Wharf
Bristol, BS2 0ZX
Wielka Brytania

Stany Zjednoczone

Biomet 3i, LLC

Corporation Service Company, 1201 Hays Street, Tallahassee, Florida 32301-2525, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Biomet Biologics, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Biomet CV Holdings, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Biomet Fair Lawn LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Biomet Finance US, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Biomet International Orthopedics, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Biomet International, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Biomet Leasing, Inc.

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Biomet Manufacturing, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Biomet Orthopedics, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Biomet Sports Medicine, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Biomet Trauma, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Biomet US Reconstruction, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Biomet US, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Biomet, Inc.

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Cayenne Medical, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

CD Diagnostics, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

CD Laboratories, Inc.

CSC Lawyers Incorporation Service Company, 7 St. Paul Street, Suite 820, Baltimore, Maryland 21202, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Celgen Tek Innovations Corporation

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Citra Labs, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Compression Therapy Concepts, Inc.

555 Industrial Way West, Eatontown, New Jersey 07724, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Dornoch Medical Systems, Inc.

Illinois Corporation Service Company, 801 Adlai Stevenson Drive, Springfield, Illinois 62703

Stany Zjednoczone

EBI Holdings, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

EBI Medical Systems, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

EBI LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Electro-Biology, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

ETEX Corporation

Corporation Service Company, 84 State Street, Boston, Massachusetts 02109, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

ETEX Holdings, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Implant Concierge, LLC

Corporation Service Company d/b/a/ CSC-Lawyers Incorporating Service Company, 211 East 7th Street, Suite 620, Austin, Texas 78701, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Implant Innovations Holdings, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

InnoVision, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Interpore Cross International, LLC

181 Technology Drive, Irvine CA 92618, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Kirschner Medical Corporation

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

LVB Acquisition, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Medical Compression Systems, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Medtech Surgical, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Orthopaedic Advantage, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Synvasive Technology, Inc.

CSC International Consulting LLC, 1096 East Sahara Avenue, Suite 208, Las Vegas, Nevada 89107 Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

ZB COOP LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

ZB EMEA US UK LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

ZB Manufacturing, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer Biomet CMF and Thoracic, LLC

Corporation Service Company, 1201 Hays Street, Tallahassee, Florida 32301-2525, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer Biomet Distribution LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer Biomet Finance US Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer Biomet Spine, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer Biomet US 2 Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer Caribe, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer CBT I Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer CBT II Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer CEP USA Holding Co.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer CEP USA, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer Co-op Holdings, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer CV, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer Dental Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer Investments, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer Knee Creations, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer Orthobiologics, Inc.

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer Production, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer Southeast Florida, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer Spine Next, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer Surgical, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer Trabecular Metal Technology, Inc.

10 Pomeroy Road, Parsippany, New Jersey 07054, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer US, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Zimmer, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Stany Zjednoczone

 

ZAŁĄCZNIK 2

DANE KONTAKTOWE – OBSZAR AZJI I PACYFIKU

 

Kraj

Numer kontaktowy

Adres pocztowy

Adres e-mail

Australia

 

+61 2 9950 5400

Inspektor ochrony danych w Australii

Zimmer Pty Ltd

10 Narabang Way

Belrose, NSW, 2085

Australia

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

 

Nowa Zelandia

+64 9 925 5200

Inspektor ochrony danych w Nowej Zelandii

Level 3

210 Khyber Pass Rd

Grafton 1023

Nowa Zelandia

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

Indie

+91 124 4693500

Inspektor ochrony danych w Indiach

14th floor, Building No. 5B

DLF Cyber Terraces

DLF Cyber City, Gurgaon

122002, Haryana, Indie

 

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

 

 

Japonia

+81 3 6402 6617

Inspektor ochrony danych w Japonii

15F, Sumitomo Fudosan Shibakoen Tower

11-1, Shibakoen 2-chome

Minato-ku, Tokyo

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

Korea

+82 2 538 8111

Inspektor ochrony danych w Korei

17 FL., Sung-Won Building

141 Samsung-dong,

Kangnam-ku

Seoul 135-090, Korea

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

Malezja

+65 6854 7222

 

Inspektor ochrony danych

Zimmer Pte Ltd

401 Commonwealth Drive

#06-03 Haw Par Technocentre

Singapore 149598

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

Singapur

Chiny

Hongkong

Tajwan

Tajlandia