Bu sitede web deneyiminizi en iyi hale getirecek çerezler kullanılmaktadır.Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesindeki çerez ayarları şu anda bazı çerez tiplerine izin verecek şekilde ayarlanmıştır. Bu web sitesinde hedefli veya davranışsal reklamcılığa ilişkin çerezler kullanılması yasaktır. Kullandığımız çerezler, site işlevlerini kullanabileceğiniz ve sizin yararınıza olacak şekilde sitemizde arama yapabileceğiniz biçimde tasarlanmıştır. Çerez ayarlarınızı değiştirmeden devam ederseniz çerezlere izin vermiş olursunuz. Ancak istediğiniz zaman çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

X

Yasal Uyarı

Bu web sitesi Zimmer, Inc.'nin alt veya bağlı kuruluşuna ait ve onun (birlikte “Zimmer Biomet” olarak anılan herhangi bir alt veya bağlı kuruluş) tarafından kullanılmaktadır. Bu web sitesinde ya da bu web sitesi kullanılarak yayımlanan tüm içerik, bilgi ve yazılım Zimmer Biomet'in mülküdür. Bu web sitesi sadece aşağıdaki kullanım şartlarına uyulduğu takdirde kullanılabilir.

Bu web sitesini kullanımınız bu sözleşme şartlarını kabul ettiğinizin göstergesidir. Bu şartları kabul etmiyorsanız, lütfen bu siteyi kullanmayın.

1. Web Site Lisansı. Bu web sitesinin kullanıcısı olarak size, Kullanım Şartlarında ifade edildiği şekilde bu sitenin ve içeriğinin münhasır olmayan, devredilemez, feshedilebilir, sınırlı giriş ve kullanma hakkı tanınmaktadır. Zimmer Biomet bu lisansı her an herhangi bir nedenden dolayı sona erdirme hakkına sahiptir.

2. Kullanım Kısıtlamaları. Bu web sitesinin içeriği sadece kişisel kullanım içindir ve ticari amaçla kullanılamaz. Bu siteyi kendiniz ve kendi şirketinizin ihtiyaçları için kullanabilirsiniz. Size bu site ile ilgili olarak kaynak koda dönüştürme, tersine mühendislik yapma, sökme, kiralama, leasing, ödünç verme, satma, başkalarına lisans verme veya bu web sitesinden veya içeriğinden alıntılar yaparak benzer işler yapma hakkı verilmemiştir. Herhangi bir ağ görüntüleme ve keşif yazılımı kullanarak bu sitenin mimarisini saptayıp kullanımı veya kullanıcıları hakkında bilgiyi almanız yasaktır. Robot, spider ya da başka otomatik veya manuel cihaz veya yöntem ile bu web sitesini ya da içeriğini Zimmer Biomet'in önceden vermiş olduğu yazılı onayı olmadan takip edemez ya da kopyalayamazsınız. İster ticari ister kar amacı gütmeden ya da ister başkaları için olsun, bu web sitesini yukarıda tanınan izinlerin dışında kısmen de olsa yazdırma, indirme, kopyalama, değiştirme, çoğaltma, dağıtma, gösterme veya yayımlama hakkınız yoktur. Bu web sitesini ya da bir kısmını, içeriğini veya bu web sitesinde ya da web sitesi aracılığıyla mevcut yazılımı başka bir yere nakletmek ya da değiştirerek nakletmek geçerli nakil kontrol kanun ve düzenlemelerine ihlal sayılmaktadır. Bu web sitesinin veya içeriğinin yetki almadan kullanımı yasaktır ve size karşı infaz ve diğer yasal sonuçları doğurabilir.

3. Profesyonel Uyarı Niteliğinde Değildir. Bu web sitesi ve içeriğindeki açıklamalar tıbbi, yasal veya başka tip bir profesyonel uyarı özelliğinde değildir. Lütfen tıbbi sorularınızı doktorunuza veya başka bir sağlık görevlisine yöneltin. Bu web sitesinin veya içeriğinin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve zamana uygunluğu temin veya garanti edilmemiştir. İçerik, web sitesi veya bu site yoluyla bağlanan malzemelerin kullanım riski size aittir.

4. Web Sitesinin Kullanıcıları. Bu web sitesinin kimi sayfaları sadece doktor ve diğer sağlık görevlilerine ayrılmış bilgi içerir. Seçmiş olduğunuz yargı alanında yerleşik değilseniz ve doktor ya da sağlık görevlisi unvanınız da yoksa, bu web sitenin ''Sağlık Görevlileri'' konulu sayfasında pazarlama ve ürün malzemelerine girişiniz ülkenizin reklamcılık yasaları ve düzenlemeleri gereğince kısıtlanmış olabileceğinden bu sayfaya giriş yapmamalısınız. nin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve zamana uygunluğu temin veya garanti edilmemiştir. İçerik, web sitesi veya bu site yoluyla bağlanan malzemelerin kullanım riski size aittir.

5. Fikri Mülkiyet Hakları. Tüm içerik, başka şekilde belirtilmediği takdirde, en başta Amerika Birleşik Devletlerinin telif hakkı, ticari sır ve marka kanunu olmakla birlikte diğer eyalet kanunu ve düzenlemeleri ile ulusal ve uluslararası kanun ve düzenlemeler gereğince korunmuştur. Zimmer Biomet size dolaylı ya da dolaysız olarak hasta, telif hakkı, marka veya ticari sır haklarını vermemektedir. Bununla paralel olarak, bu web sitesinin veya içeriğinin yetki alınmadan kullanımı telif hakkı kanunlarına, marka kanunlarına, ticari sır kanunlarına veya mahremiyet ya da umumiyet ile ilgili kanunlara ters düşebilir.

Web sitesine öneri veya sitemiz veya ürünlerimiz, hizmetlerimiz hakkında yorumlar şeklinde içerik hakkında fikir veya başka tip bir bilgi gönderdiğiniz takdirde Zimmer Biomet'e otomatik olarak kullanım, reprodüksiyon, değiştirme, mal edinme, yayımlama, düzenleme (uzunluk ve açıklık için), çevirme, benzer çalışmalar çıkarma, dağıtma, değiştirerek dağıtma, yayım, bu içeriği tüm dünyada gösterme (tamamen ya da kısmen) ve/veya başka şekildeki çalışmalara, şimdi bilinen veya ileride kullanılacak olan medya veya teknolojiye koyma telif hakkını, ömür boyu, geri alınamaz, münhasır olmayan, hak ve lisansını tüm haklarıyla vermiş sayılıyorsunuz. Tabii ki, Zimmer Biomet'in herhangi bir içeriğinin yeniden kullanılması durumunda herhangi kişisel bir bilgi verilmeyecektir. Zimmer Biomet, web sitesine gönderilen her içeriği istediği zaman herhangi bir neden göstererek çıkarma hakkını korumaktadır.

6. Kayıt. Bu web sitesinin kimi bölümlerinde ürünler, hizmetler, sistemler, programlar hakkında bilgi almak veya Zimmer Biomet'le ilgili başka bir bilgiye ulaşmak için kayıt olmanız gerekmektedir. Sizden kayıt olmanız istendiği takdirde, Zimmer Biomet'e tam ve doğru kayıt bilgilerini vereceğinizi onaylarsınız. Kullanıcı hesap bilgilerinizin ve/veya şifrenizin, yetki verseniz de vermeseniz de veya direkt veya dolaysız yetki vermediğiniz hesap kullanımlarınızın gizlilik içinde kalmasından siz sorumlusunuz. Zimmer Biomet kayıt veya abonelikleri reddetme hakkını korumaktadır.

7. Hatalar ve Düzeltmeler. Zimmer Biomet bu web sitesindeki içeriği takip etmek ve güncellemek için elinden gelen önlemleri alır ama bu web sitesinin her zaman hatasızlığını, virüs ve diğer zararlı bileşenlerden arınmış olduğunu veya hataların düzeltileceğini kastetmez ve bunu temin etmez. Zimmer Biomet aynı zamanda bu web sitesinde olan ve web sitesi aracılığıyla elde edilen içerik ve bilgilerin doğruluğunu, kesinliğini, zamana uygunluğunu ya da güvenilirliğini temin etmez ve kastetmez. Zimmer Biomet istediği zaman içerikte ve web sitesinde değişiklikler yapabilir.

8. Ürün ve Hizmetlerin Mevcudiyeti. Site dünyanın herhangi bir ülkesinde veya bölgesinde olan veya olmayan, farklı ülkelerde farklı marka adıyla görünen ve uygulanırlığı varsa satışında veya farklı endikasyonlarda ve kısıtlamalarda farklı ülkelerde kullanımına devlet yetkili kuruluşu tarafından onay verilen ve zararı bulunmadığı onaylanan ürünler hakkında bilgi içermektedir. Ziyaretçilere diğer üretici ve sunucularda alternatif ürün ve hizmetlerin bulunabileceği önerisi getirilmektedir.

9. Sağlık Bakım Bilgisi Web sitemizde sağlık bakım bilgisini en açık ve nesnel şekilde vermek için elimizden gelen gayret gösterilmiştir. Birçok sağlıkla ilgili,tıbbi vaka, formda olmakoşulları ve bunların tedavileri ile ilgili bilgi doktorunuzun veya sağlık görevlisinin vereceği önerinin yerini tutamaz. Burada olan bilgileri bir sağlık veya formda olma probleminin ya da hastalığın tanısını koymak için kullanmamalısınız. Bunun yerine, varsa size uygun tedavi kursları hakkında bilgi almak için lütfen sağlık görevlisine danışın.

10. Üçüncü Taraf İçeriği. Üçüncü taraf içeriği web sitesinden görünebilir ve girilebilir. Zimmer Biomet üçüncü taraf içeriğinden sorumlu değildir ve bununla ilgili hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir. Ek olarak, bu web sitesi Zimmer Biomet ile bağlantısı olmayan diğer web sitelerine link veya gönderme yapabilir; bununla birlikte Zimmer Biomet bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir ve bu sitelere giriş yapan kullanıcıların zararından ya da yaralanmasından sorumlu tutulamaz. Diğer sitelere olan linkler web sitemizin kullanıcılarına hizmet olarak sağlanmaktadır. Zimmer Biomet dış web sitelerine yönlendirme yapan URL adreslerinin doğruluğunu kontrol etmek ve bunların Zimmer Biomet web sitesinin son revizyonundaki gibi olduğunu göstermek için çok büyük çaba harcamıştır.

11. Sorumluluk reddi. Bu web sitesi ve içeriği “yazıldığı şekilde” algılanmalıdır. Zimmer Biomet satılabilirlik garantisi, amaca ve yasaya uygunluk garantisi de dahil olmak üzere tüm garantilerin sorumluluğunu açıkça reddeder. Zimmer Biomet aşağıda belirtilen nedenlerden kaynaklanan herhangi bir kaybın, yaralanmanın, iddianın, dolaylı zararın veya hasarın tüm sorumluluğu reddettiğini açıkça ifade eder: (A) bu web sitesinde ve içeriğinde olan veya site veya içeriğinden çıkarılan teknik veya imla hataları da dahil olmak üzere her tür hata; (B) bu web sitedeki linklerle doğrudan ya da dolaylı giriş yapılan üçüncü taraflara ait web siteleri ve içeriği; (C) web sitesinin hiç ya da bir bölümünün olmaması; (D) sizin bu web sitesini kullanmanız; ya da (E) bu web sitesiyle bağlantılı herhangi bir donatının veya yazılımın kullanımı.

12. Mesuliyetin Sınırlandırılması. Zimmer Biomet web sitesini veya içeriğini kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir kaybın, yaralanmanın, iddianın, dolaylı zararın veya hasarın hiçbir sorumluluğunu kabul etmeyecektir. Zimmer Biomet özel, doğrudan, dolaylı, tesadüfi veya kendi kapasitesi dışında gerçekleşen, bu web sitesini veya içeriğini kullanamama ile bağlantılı hiçbir zararın (sınırlama olmaksızın avukat ücretleri dahil) mesuliyetini almamaktadır. Bu kural yasalarca tanınmıyorsa, Zimmer Biomet'in hasarlarınız için mesul olduğu tek rakam 1000 Amerikan dolarıyla sınırlıdır.

13. Stok Fiyatı Sorumluluk Reddi. Bu web sitesi içinde veya aracılığıyla mevcut stok kotalarında gösterilen stok fiyatı performansı mutlak suretle gelecek fiyat performansının göstergesi anlamına gelmemektedir. Tüm İçerik sadece bilgilendirme amaçlıdır ve (stok kotaları veya şirket bilgisi de dahil olmak üzere) hiçbir İçerik ticaret veya yatırım amacına uygun düşünülüp tasarlanmamıştır.

14. Yasal Olmayan Aktivite. Bu siteyi yasal olmayan amaç ve aktivite için kullanmanız yasaktır. Zimmer Biomet şikayetler ve Kullanım Şartlarının ihlal edilmesi durumunda soruşturma ve hak edildiğini düşündüğü eylemi gerçekleştirme hakkını korumaktadır.

15. İhlallerin Çözümü. Zimmer Biomet yasalarca tanınan ve bu Kullanım Şartlarının ihlallerinde tarafsızlığını koruyan tüm çözümleri kullanma hakkını korumaktadır. Bu çözümlere belli bir İnternet adresinden Zimmer Biomet'in web sitelerine ve özelliklerine giriş yapılmasının engellenmesi de dahildir.

16. Mevcut Yasa ve Yetki Alanı. Bu Kullanım Şartları İndiana Eyaleti içinde yapılmıştır ve İndiana Eyaletinin yasa ve ihtiyaçlarına uygun şekilde yorumlanmalı ve o şekilde yerine getirilmelidir. Sözleşmeye uyulmadığı takdirde konuya İndiana'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri Federal veya Eyalet Mahkemeleri bakar.

17. Gizlilik. Bu web sitesini kullandığınız takdirde Zimmer Biomet'in Web Sitesi Gizlilik İlkelerine tabi olmayı kabul etmiş sayılırsınız.

18. Hükümlerin Ayrılması. Bu Kullanım Şartları bu web sitesinde ve Gizlilik İlkelerinde yer alan bildirimlerden alıntılar içermektedir. Bu şartlar bu web sitesine giriş veya sitenin kullanımıyla ilgili olarak sizin ve Zimmer Biomet'in arasında tam bir sözleşme teşkil etmektedir. Bu Kullanım Şartlarında yer alan hükümlerden biri yasalara aykırı, geçersiz veya hükümsüz veya Kullanım Şartlarında yer alan başka bir hükümle çakışıyorsa o zaman yasaya aykırı, geçersiz, hükümsüz veya çakışan bu hüküm diğer hükümlerden ayrılır ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve hükmünü etkilemez.

19. Kullanım Şartlarında Değişiklikler. Zimmer Biomet bu Kullanım Şartlarını her an değiştirme hakkını korur. Kullanım Şartlarının güncellenmiş sürümleri bu web sitesinde yayımlanır ve yayımlandığı andan itibaren geçerlidir. Kullanım Şartlarını düzenli olarak gözden geçirmek sizin sorumluluğunuza aittir. Bu tür değişikliklerden sonra web sitesinin kullanımına devam ediyorsanız bu değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız.

Bu web sitesinden alınan içerik ister elektronik ister mekanik isterse faks, fotokopi, kayıt veya veri toplama ya da çıkarma sistemi olsun, telif hakkı sahibinin açık şekilde vermiş olduğu yazılı izni olmadan hiçbir ortamda yeniden üretilemez veya yayımlanamaz. Yetki istekleri veya daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.