Aby zapewnić użytkownikom doskonałe wrażenia, w tej witrynie używane są pliki cookie.Dowiedz się więcej

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są obecnie skonfigurowane w taki sposób, aby zezwalać na określone typy plików cookie. W tej witrynie nie używamy plików cookie do reklamy ukierunkowanej lub behawioralnej. Używane przez nas pliki cookie mają na celu zezwolenie użytkownikowi na korzystanie z funkcji witryny i jej przeglądanie w optymalny sposób. W przypadku kontynuowania korzystania z witryny bez zmiany ustawień plików cookie użytkownik wyraża na to zgodę. Można jednak w dowolnym momencie zmienić ustawienia plików cookie.

X

Zasady prywatności

Dziękujemy za wizytę na naszej stronie. Jej właścicielem i operatorem jest firma zależna lub filia Zimmer, Inc. (każda taka firma lub filia jest zbiorczo określana jako „Zimmer Biomet”). Zimmer Biomet to działająca na całym świecie organizacja z branży urządzeń medycznych, światowy lider na rynku innowacyjnych i spersonalizowanych technologii endoprotezoplastyki. Naszym celem jest przywracanie możliwości poruszania się, uśmierzanie bólu i poprawa jakości życia pacjentów na całym świecie.

Zasady dotyczące prywatności na tej stronie obejmują sposób, w jaki przetwarzamy informacje, oraz możliwości decydowania, w jaki sposób informacje mogą być gromadzone i wykorzystywane przez tę stronę. Wysłanie nam przez tę stronę informacji jest równoznaczne ze zgodą na ich wykorzystanie i ujawnianie zgodnie z niniejszymi zasadami.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Wiele sekcji tej strony można przeglądać bez konieczności podawania żadnych danych osobowych. Można na przykład przeglądać oferty produktów dla pacjentów lub dostawców usług medycznych albo informacje o naszej firmie i jej zarządzie. Jednak w przypadku zarejestrowania się do jednej z naszych usług, skorzystania z łącza Kontakt lub złożenia podania o pracę, konieczne jest udzielenie nam określonych informacji. Dotyczą one danych produktów i usług; są to na przykład nazwisko, dane kontaktowe, typ produktu lub usługi oraz wszelkie inne informacje umożliwiające nam pełne zrealizowanie wniosku i przesłanie odpowiedzi. W przypadku złożenia przez naszą stronę aplikacji o pracę w firmie Zimmer Biomet zbierane informacje obejmują kwalifikacje, przebieg edukacji, stosowne licencje i certyfikaty, historię zatrudnienia, referencje i inne dane, które kandydat zechce uwzględnić.

Od czasu do czasu firma Zimmer Biomet może zaprosić użytkowników strony do udziału w ankiecie lub badaniu, by poznać ich opinię o zawartości strony, usługach lub produktach. Odpowiedzi są anonimowe, chyba że respondent poda informacje kontaktowe umożliwiające nam przekazanie dodatkowych informacji dotyczących ankiety.

Wszelkie uzyskiwane poprzez tę stronę informacje są własnością firmy Zimmer Biomet.

Certyfikacja „bezpiecznej przystani” (ang. Safe Harbor) UE-USA i Szwajcaria-USA

Certyfikaty „bezpiecznej przystani” to międzynarodowy program ochrony prywatności współfinansowany przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Komisję Europejską. Poniższe firmy należące do Zimmer Biomet dobrowolnie uzyskały certyfikaty poświadczające zgodność z amerykańsko-europejskimi i amerykańsko-szwajcarskimi zasadami ochrony prywatności i bezpieczeństwa oraz zaktualizowały swoje programy: Zimmer Holdings, Inc., Zimmer, Inc., Zimmer US, Inc., Zimmer Dental Inc., Zimmer Spine, Inc., Zimmer Surgical, Inc., Accelero Health Partners, LLC oraz Zimmer Orthobiologics, Inc.

 

Certyfikaty te potwierdzają przestrzeganie przez firmy Zimmer Biomet zasad „bezpiecznej przystani” w zakresie powiadamiania, możliwości wyboru, przekazywania i integralności danych, bezpieczeństwa, prawa dostępu oraz egzekwowania zasad. Więcej informacji o zasadach i zobowiązaniach firmy Zimmer Biomet wynikających z uczestnictwa w programie „Bezpieczna przystań” można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych: www.export.gov/safeharbor/. Informacje o certyfikacie „bezpieczniej przystani” firmy Zimmer Biomet są także dostępne na niniejszej stronie. W przypadku pytań odnośnie zasad ochrony prywatności w ramach programu „Bezpieczna przystań” w firmie Zimmer Biomet lub wątpliwości co do odpowiedniego zarządzania informacjami zachęcamy do korzystania z łącza Kontakt zamieszczonego na stronie.

Pliki cookie i inne techniki anonimowego śledzenia użytkowników stron internetowych

Jak większość witryn internetowych, nasza strona również korzysta z plików cookie, które pomagają nam lepiej dobierać treści podczas kolejnych wizyt oraz oceniać i udoskonalać treści i funkcje strony. Cookie to niewielki plik tekstowy wysyłany przez stronę, akceptowany przez przeglądarkę internetową umieszczany na dysku twardym komputera. Dzięki informacjom zbieranym za pomocą plików cookie wiemy, że użytkownik odwiedzał już wcześniej naszą stronę, dzięki czemu nie ma potrzeby ponownego wprowadzania informacji podczas korzystania z produktów lub usług przy każdej wizycie. Ustawienia przeglądarki można zmienić, tak by nie akceptowała plików cookie z naszej lub jakiejkolwiek innej strony. Daje to użytkownikowi większą kontrolę nad akceptowaniem plików cookie umieszczanych na komputerze. Zablokowanie plików cookie może jednak spowodować niepoprawne lub wolniejsze działanie niektórych obszarów strony. Korzystanie ze strony i akceptowanie plików cookie jest równoznaczne ze zgodą ich wykorzystanie w opisanych celach.

Wykorzystanie i udostępnianie zebranych informacji

Firma Zimmer Biomet może udostępniać zebrane informacje swoim firmom zależnym, filiom i firmom powiązanym oraz stronom trzecim, które są zaangażowane w proces dostarczania wybranych przez użytkowników produktów i usług lub usprawniania działań marketingowych i administracyjnych. Dotyczy to także firm, które na nasze zlecenie analizują wykorzystanie naszej strony, umożliwiając nam ocenę i nieustanne udoskonalanie zawartości witryny.

W przypadku przesyłania danych poza kraj zamieszkania użytkownika, na przykład do firm Zimmer Biomet w innych państwach, mogą obowiązywać różne standardy dotyczące wykorzystania i ochrony danych. Lista firm Zimmer Biomet jest zamieszczona na tej stronie i będzie zaktualizowana, jeśli firma poszerzy działalność o kolejną lokalizację. Firma Zimmer Biomet podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa zapewniające prawidłową ochronę danych niezależnie od kraju. Każda firma pragnąca uzyskać dostęp do danych użytkowników jest zobowiązana złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu standardów zapewniających poziom ochrony danych porównywalny z poziomem obowiązującym w firmie Zimmer Biomet.

Firma Zimmer Biomet nie udostępnia ani nie sprzedaje innym firmom zebranych poprzez tę stronę danych osobowych do odrębnych celów.

Od czasu do czasu udostępniamy zbiorcze statystyki na temat naszych klientów, sprzedaży, schematów poruszania się po sieci i innych powiązanych informacji innym firmom, które pomagają nam się rozwijać i udoskonalać nasze usługi. Te statystyki nie zawierają żadnych informacji umożliwiających zidentyfikowanie użytkownika.

W przypadku sprzedaży, cesji lub przeniesienia części firmy Zimmer Biomet informacje mogą zostać przekazane nabywcy. Nabywca, cesjonariusz lub beneficjent będzie zobowiązany do zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi prywatności.

Zabezpieczanie danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami, firma Zimmer Biomet stosuje odpowiednie fizyczne, elektroniczne i administracyjne zabezpieczenia zapewniające ochronę danych osobowych przed utratą, niepowołanym wykorzystaniem, fałszowaniem, kradzieżą, nieautoryzowanym dostępem i niezamierzonym ujawnieniem. Aby zminimalizować ryzyko, zabezpieczenia te są przez nas regularnie analizowane pod kątem nowych zagrożeń w miarę ich ujawniania. Niestety, tak jak to jest w przypadku wszystkich stron internetowych, nie można w 100% zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez ogólnodostępne witryny.

W przypadku przesyłania poufnych danych osobowych (np. numeru karty kredytowej na potrzeby rozliczeń) przez naszą stronę należy zadbać, by używany w tym celu komputer miał aktualne oprogramowanie antywirusowe — pozwoli to zminimalizować ryzyko przechwycenia wprowadzanych informacji, nim do nas dotrą. Każda płatność kartą kredytową mająca związek z tą stroną jest przekierowywana na inną stronę, która spełnia wymagania dotyczące gromadzenia i przetwarzania informacji o kartach kredytowych przyjęte w branży kart kredytowych (przez główne marki kart kredytowych na świecie).

Zaangażowanie w ochronę prywatności dzieci

Niniejsza strona nie jest przeznaczona dla odbiorców w wieku poniżej 13 lat. Wszelkie informacje nieumyślnie uzyskane od dzieci będą jak najszybciej usuwane. Nie dotyczy to wymaganych w związku z produktami lub usługami informacji medycznych na temat dzieci, podawanych przez lekarzy. Użytkownicy w wieku od 13 do 18 lat są zobowiązani do podania danych osobowych swoich prawnych opiekunów, na przykład rodziców, z którymi skontaktujemy się, by potwierdzić, że nieletni korzysta ze strony za zgodą odpowiedzialnej osoby dorosłej.

Aktualizowanie, modyfikowanie i poprawianie informacji

Firma Zimmer Biomet podejmuje stosowne działania, by zapewnić poprawność i aktualność danych osobowych z myślą o celach, w jakich zostały one zgromadzone. Zachęcamy do kontaktowania się z nami w celu zaktualizowania lub sprostowania informacji, jeśli zaszły w nich zmiany lub zachodzi podejrzenie, że są one w jakimkolwiek stopniu niepoprawne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ograniczeniami firma Zimmer Biomet umożliwia także każdemu użytkownikowi uzyskanie kopii dotyczących go danych osobowych, w których jest posiadaniu. Kopię można uzyskać, pisząc do nas przez nasz formularz kontaktowy. Aby zrealizować taki wniosek niezbędne może być podanie dodatkowych informacji.

Prawo do anulowania subskrypcji

Każdy użytkownik ma prawo zrezygnować z subskrypcji oferowanych przez nas usług, z których nie chce już korzystać. Więcej informacji na ten temat można uzyskać za pomocą łącza Kontakt, które znajduje się na tej stronie. Jeśli przed wycofaniem zgody został złożony wniosek o produkt lub usługę, może upłynąć niedługa chwila, nim preferencje zostaną zaktualizowane a wniosek zrealizowany.

Łącza do innych stron

Na naszej stronie mogą być zamieszczone łącza do innych witryn, które nie należą do firmy Zimmer Biomet ani nie są przez nią zarządzane. Należy uważnie zapoznać się z ich zasadami dotyczącymi prywatności — firma Zimmer Biomet nie ponosi odpowiedzialności za zasady ani działania związane z ochroną prywatności na innych, nienależących do niej stronach.

Zmiany w zasadach dotyczących prywatności

Ponieważ nieustannie oferujemy dodatkowe usługi, a nasze zasady i przepisy związane z ochroną prywatności są udoskonalane, konieczne może być aktualizowanie tych zasad. Zachęcamy do przejrzenia zasad przy okazji kolejnych wizyt na stronie, co zapewni znajomość ich aktualnej wersji. Dane osobowe są wykorzystywane zgodnie z zasadami dotyczącymi prywatności, które obowiązywały w dniu przekazania informacji.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do skorzystania z łącza Kontakt lub napisania na adres P.O. Box 708 1800 West Center Street, Warsaw, IN 46581-0708.